SAT Math & Verbal ที่ Westminster

คอร์สติวเข้ม! ตะลุยโจทย์

เรียนเฉพาะวันเสาร์ & อาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 15.30 – 18.00

  • Angkriz สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 3
  • Westminster เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 8
พร้อมสอบ Digital SAT รอบ 9 มีนาคม และ 4 พฤษภาคม 2024

เรียนเฉพาะวันเสาร์ & อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 15.30 – 18.00

  • Angkriz สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 3
  • Westminster เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 8
พร้อมสอบ Digital SAT รอบ 9 มีนาคม และ 4 พฤษภาคม 2024

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สปูพื้นฐาน อธิบายทุก Topic ที่ใช้สอบโดยละเอียด
•เน้นตะลุยโจทย์ในระดับพื้นฐาน
รับเข้า: <500

คอร์สสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มเทคนิคและทบทวนเนื้อหาแต่ละ Topic อย่างละเอียด
• สอน Topic by Topic
• ฝึกตะลุยข้อสอบทุกระดับความยาก
รับเข้า: 500-600

คอร์สสำหรับผู้ที่ต้องการตะลุยโจทย์อย่างเข้มข้น เน้นเทคนิคต่างๆที่ต้องใช้ในการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนสูง
• เทคนิคในการทำข้อสอบให้เร็ว
• ฝึกทำโจทย์ยากและฝึกความเร็วในการทำโจทย์
• ฝึกทำข้อสอบเก่าแบบจับเวลาเสมือนจริง
รับเข้า: 600-700

ผลลัพธ์ของนักเรียน
BIG SAT​

Previous slide
Next slide