GRAND IELTS FAIR

Westminster School of English ร่วมกับ British Council

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2024

เวลา 13.00 - 17.00

Samyan Mitrtown Hall
สามย่าน มิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5

ลงทะเบียนเข้างานฟรี

กิจกรรมภายในงาน

รับฟรี 4 ต่อ! เมื่อสมัครสอบ IELTS
กับ British Council ภายในงาน

รับฟรี 4 ต่อ! เมื่อสมัครสอบ IELTS
กับ British Council ภายในงาน

Samyan Mitrtown Hall ชั้น 5

**ที่นั่งจำกัด 50 ที่เท่านั้น**

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและยืนยันการเข้าร่วมงานกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น