IELTS

เคล็ดลับการสอบ IELTS Reading ให้ได้คะแนนสูง

เคล็ดลับการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ IELTS ที่จะช่วยให้เตรียมตัวสอบได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จ

เคล็ดลับการสอบ IELTS Reading ให้ได้คะแนนสูง

Westminster ขอส่งกำลังใจด้วยเคล็ดลับในการพูดสำหรับการสอบ IELTS ผ่านบทความดีดีของเรา

 

การสอบ IELTS Reading เป็นส่วนสำคัญในการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ การเตรียมตัวอย่างถูกต้องและใช้เทคนิคที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ทำคะแนนได้สูง บทความนี้จะนำเสนอเคล็ดลับและเทคนิคในการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ IELTS ที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและทำให้ประสบความสำเร็จในการสอบ

 

เข้าใจโครงสร้างข้อสอบ IELTS Reading

โครงสร้างข้อสอบ IELTS Reading แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนมีความสำคัญและต้องการการเตรียมตัวที่แตกต่างกัน ดังนี้

 

Multiple Choice (เลือกตอบ)

ผู้สอบต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากตัวเลือกที่ให้มา การทำความเข้าใจและการอ่านอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญในการตอบคำถามประเภทนี้

 

True/False/Not Given (ถูก/ผิด/ไม่มีข้อมูล)

ผู้สอบต้องอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาที่กำหนดและตอบว่าข้อมูลที่ให้มาตรงกับเนื้อหาหรือไม่

 

Matching (จับคู่)

ผู้สอบต้องจับคู่ข้อมูลในข้อสอบกับเนื้อหาที่ให้มา การวิเคราะห์และการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการทำข้อสอบประเภทนี้

 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ IELTS คืออะไร? ทำไมต้องสอบ IELTS?

 

เทคนิคการเตรียม ตัวสำหรับ IELTS Reading

การฝึกอ่านภาษาอังกฤษทุกวัน

การฝึกฝนเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาทักษะการอ่าน ควรอ่านบทความ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือวารสารภาษาอังกฤษทุกวัน การอ่านเป็นประจำจะช่วยให้คุ้นเคยกับคำศัพท์และโครงสร้างประโยคต่าง ๆ

 

การสร้างคำศัพท์ที่หลากหลาย

การมีคำศัพท์ที่หลากหลายจะช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น ควรเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ และจดบันทึกคำศัพท์ที่พบเจอในบทความต่าง ๆ นอกจากนี้ควรทบทวนคำศัพท์เป็นประจำเพื่อให้จดจำได้ดียิ่งขึ้น

 

การฝึกการอ่านอย่างรวดเร็ว

การอ่านอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญในการทำข้อสอบ IELTS Reading ควรฝึกการอ่านเนื้อหาอย่างรวดเร็วและการสแกนหาข้อมูลที่จำเป็น การฝึกการอ่านอย่างรวดเร็วจะช่วยให้สามารถทำข้อสอบได้ทันเวลา

 

การใช้เทคนิค Scanning and Skimming

การสแกน (Scanning) คือ การค้นหาข้อมูลเฉพาะเจาะจงในเนื้อหา เช่น ตัวเลข ชื่อ หรือคำสำคัญ 

การสกิมมิ่ง (Skimming) คือการอ่านเนื้อหาอย่างรวดเร็วเพื่อจับใจความสำคัญ

โดยการฝึกใช้เทคนิคเหล่านี้ชนเกิดความเคยชิน จะยิ่งช่วยให้สามารถหาข้อมูลที่ต้องการและทำความเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยสำคัญในการจัดการด้านเวลาได้เป็นอย่างดี

 

การฝึกการวิเคราะห์และการเชื่อมโยงข้อมูล

การวิเคราะห์และการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการตอบคำถามประเภท Matching และ True/False/Not Given ควรฝึกการวิเคราะห์เนื้อหาและการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน

 

เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS Reading

การอ่านคำถามก่อนอ่านเนื้อหา

การอ่านคำถามก่อนจะช่วยให้ทราบว่าต้องการหาข้อมูลอะไรในเนื้อหา การทราบคำถามล่วงหน้าจะช่วยให้สามารถ Scanning and Skimming เนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การจัดการเวลาให้ดี

ควรจัดสรรเวลาในการทำข้อสอบแต่ละส่วนให้เหมาะสม การทำข้อสอบให้ครบทุกข้อและตรวจสอบคำตอบในเวลาที่กำหนดจะช่วยให้ไม่พลาดคะแนนสำคัญ และหากจัดการเวลาดีมากพอจะยังช่วยให้มีเวลาในการทวนข้อมูลที่จำเป้นอย่างครบถ้วน

 

การไม่เสียเวลาในข้อที่ไม่แน่ใจ

หากพบข้อที่ไม่แน่ใจควรข้ามไปทำข้ออื่นก่อนและกลับมาทำภายหลัง การใช้เวลาในข้อที่ไม่แน่ใจมากเกินไปอาจทำให้ไม่มีเวลาพอในการทำข้อสอบอื่น ๆ แต่เหนือสิ่งอื่นใดควรประเมินอย่างรอบคอบว่าควรข้ามจริงๆ หรือควรเขียนลำดับการคิดให้เป็นขั้นตอนครบถ้วน เพื่อให้เวลากลับมาทำข้อที่ข้ามอีกครั้ง จะไม่เสียเวลากับการเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น

 

การใช้เทคนิคเชื่อมโยงข้อมูล

การเชื่อมโยงข้อมูลในเนื้อหากับคำถามจะช่วยให้คุณสามารถหาคำตอบได้ง่ายขึ้น ควรฝึกการวิเคราะห์และการเชื่อมโยงข้อมูลในเนื้อหาต่าง ๆ

 

การตรวจสอบคำตอบก่อนส่งข้อสอบ

ควรตรวจสอบคำตอบทุกข้อก่อนส่งข้อสอบ การตรวจสอบคำตอบจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคำตอบที่ให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเคล็ดลับการสอบ IELTS Reading ให้ได้คะแนนสูง

1) ควรอ่านเนื้อหาอย่างไรให้ได้ผลดี?
ควรฝึกการอ่านเนื้อหาทุกวันและใช้เทคนิค Scanning and Skimming เพื่อหาข้อมูลที่จำเป็น การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุ้นเคยกับการอ่านและทำข้อสอบได้มีประสิทธิภาพ

2) ควรทำอย่างไรหากไม่เข้าใจเนื้อหา?
หากไม่เข้าใจเนื้อหา ควรพยายามหาคำศัพท์ที่ไม่รู้ความหมายและทำความเข้าใจคำศัพท์นั้น การใช้พจนานุกรมหรือแอปพลิเคชันในการหาคำศัพท์จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

3) การอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาอังกฤษสำคัญแค่ไหน?
การอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุ้นเคยกับโครงสร้างประโยคและคำศัพท์ที่หลากหลาย การอ่านเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายจะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านได้เป็นอย่างดี

4) ควรใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS Reading?
การเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS Reading ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของแต่ละคน ควรเริ่มเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 เดือน และฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

5) ควรทำอย่างไรหากพบคำศัพท์ที่ไม่รู้จักในข้อสอบ?
หากพบคำศัพท์ที่ไม่รู้จัก ควรพยายามเดาความหมายจากบริบทของประโยค การทำความเข้าใจบริบทจะช่วยให้สามารถเดาความหมายของคำศัพท์ได้ใกล้เคียง ซึ่งการฝึกฝนที่ผ่านมาจะเป็นอีกตัวช่วยในการสร้างไหวพริบในการเดาความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปเคล็ดลับการสอบ IELTS Reading ให้ได้คะแนนสูง

การเตรียมตัวสอบ IELTS Reading ด้วยเคล็ดลับและเทคนิคที่ถูกต้องจะช่วยให้สามารถเพิ่มความมั่นใจและทำคะแนนสูงได้ การฝึกฝนการอ่านอย่างสม่ำเสมอ การสร้างคำศัพท์ที่หลากหลาย การฝึกการอ่านอย่างรวดเร็ว การใช้เทคนิค Scanning and Skimming และการวิเคราะห์ข้อมูล จะช่วยให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้โชคดีในการเตรียมตัวและการสอบ

 

Westminster หวังว่าบทความนี้จะคอยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่กำลังพยายามตามล่าความฝันอยู่ ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะ