IELTS

เคล็ดลับการสอบ IELTS Speaking ให้ได้คะแนนสูง

เคล็ดลับการพูดภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ IELTS ที่จะช่วยให้เตรียมตัวสอบได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จ

เคล็ดลับการสอบ IELTS Speaking ให้ได้คะแนนสูง

Westminster ขอส่งกำลังใจด้วยเคล็ดลับในการพูดสำหรับการสอบ IELTS ผ่านบทความดีดีของเรา

การสอบ IELTS Speaking อาจเป็นส่วนที่ท้าทายสำหรับหลายคน แต่ด้วยการฝึกฝนที่ถูกวิธีและสม่ำเสมอ การทำคะแนนสูงในส่วนนี้ไม่ใช่เรื่องยาก บทความนี้จะนำเสนอเคล็ดลับและเทคนิคในการพูดภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ IELTS ที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและทำให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบ

 

เข้าใจโครงสร้างข้อสอบ IELTS Speaking

IELTS Speaking จะมีโครงสร้างข้อสอบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การแนะนำตัวและตอบคำถามทั่วไป การพูดเกี่ยวกับในหัวข้อที่กำหนด และการสนทนาเชิงลึก ซึ่งแต่ละส่วนมีความสำคัญและต้องการการเตรียมตัวที่แตกต่างกัน ดังนี้

 

Part 1: การแนะนำตัวและตอบคำถามทั่วไป

ในส่วนนี้ผู้สอบจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเอง ครอบครัว งานอดิเรก หรือเรื่องทั่วไป เช่น บ้านเกิด การทำงาน หรือการเรียน เป็นการสร้างความคุ้นเคยและความมั่นใจในการสื่อสาร

 

Part 2: การพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด

ผู้สอบจะได้รับหัวข้อหนึ่ง ซึ่งจะมีเวลาเตรียมตัว 1 นาที จากนั้นต้องพูดเกี่ยวกับหัวข้อนั้นเป็นเวลา 1-2 นาที หัวข้อที่ได้รับอาจเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ส่วนตัว เหตุการณ์สำคัญ หรือความรู้สึก

 

Part 3: การสนทนาเชิงลึก

ส่วนสุดท้ายนี้จะเป็นการสนทนาเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อใน Part 2 โดยผู้สอบจะต้องแสดงความคิดเห็น ตอบคำถามเพิ่มเติม และอภิปรายในเชิงลึกกับผู้สอบถาม

 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ IELTS คืออะไร? ทำไมต้องสอบ IELTS?

 

เทคนิคการฝึกฝนแต่ละส่วนของการสอบ IELTS Speaking

Part 1: การแนะนำตัวและตอบคำถามทั่วไป

ฝึกตอบคำถามทั่วไป

ควรฝึกตอบคำถามเกี่ยวกับตนเองและชีวิตประจำวัน เช่น งานอดิเรก ความชอบ บ้านเกิด การทำงาน หรือการเรียน การฝึกตอบคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุ้นเคยและมั่นใจในการตอบคำถามในห้องสอบ

 

สามารถฝึกฝนด้วยการสรุปเรื่องราวระหว่างวันให้ตัวเองฟัง หรือลองฝึกจากการเล่าถึงเรื่องราวที่วาดฝันไว้ในวันหยุด ทุกๆวันใช้ประโยคที่หลากหลาย

การใช้ประโยคและคำศัพท์ที่หลากหลาย จะทำให้การตอบคำถามน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งควรหลีกเลี่ยงการใช้ประโยคสั้น ๆ หรือซ้ำ ๆ แต่ควรเน้นการเพิ่มเติมรายละเอียดของประเด็นต่างๆ เพื่อให้เกิดภาพในหัวที่ชัดมากขึ้นระหว่างฟัง

 Part 2: การพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด

ฝึกพูดเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ

ควรฝึกพูดเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ที่อาจเจอในการสอบ เช่น ประสบการณ์ส่วนตัว ความรู้สึกเกี่ยวกับเหตุการณ์หนึ่ง ๆ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ การฝึกพูดในหัวข้อต่าง ๆ จะช่วยให้สามารถจัดระเบียบความคิดและพูดได้อย่างราบรื่น

 

จัดระเบียบความคิดก่อนพูด

เมื่อได้รับหัวข้อ ควรใช้เวลา 1 นาทีในการจัดระเบียบความคิด วางโครงสร้างการพูด และเตรียมคำศัพท์ที่จำเป็น การจัดระเบียบความคิดก่อนพูดจะช่วยให้พูดได้อย่างมั่นใจและไม่สะดุด

 

นิยมฝึกฝนควบคู่ไปกับการอัดเสียงและจับเวลา เนื่องจากจะช่วยลดความตื่นเต้น เพิ่มความคุ้นชินกับเวลา และยังสามารถย้อนฟังเพื่อแก้ไขในจุดที่ผิดพลาดได้อีกด้วยPart 3: การสนทนาเชิงลึก

ฝึกการแสดงความคิดเห็น

ควรฝึกการแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ และการสนทนาเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านั้น การฝึกแสดงความคิดเห็นจะช่วยให้สามารถตอบคำถามและอภิปรายกับผู้สอบถามได้อย่างคล่องแคล่ว

 

ใช้ตัวอย่างและเหตุผล

การใช้ตัวอย่างและเหตุผลในการตอบคำถามจะทำให้การสนทนามีน้ำหนักและน่าสนใจมากขึ้น ควรฝึกการใช้ตัวอย่างและเหตุผลในการตอบคำถามต่าง ๆ

 

เทคนิคการเตรียมตัว สำหรับ IELTS Speaking

การฝึกพูดอย่างสม่ำเสมอ

การฝึกฝนเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาทักษะการพูด ควรฝึกพูดภาษาอังกฤษทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการสนทนากับเพื่อน การพูดหน้ากระจก หรือการบันทึกเสียงของตัวเองแล้วฟังเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาด การฝึกพูดบ่อย ๆ จะช่วยให้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษและเพิ่มความมั่นใจในการสอบ

 

การสร้างคำศัพท์ที่หลากหลาย

การมีคำศัพท์ที่หลากหลายจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและน่าสนใจ ควรเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ และฝึกใช้ในประโยคเพื่อให้คุ้นเคย นอกจากนี้ควรจดบันทึกคำศัพท์ที่ใช้บ่อยและทบทวนเป็นประจำ

 

การฝึกการออกเสียงและความคล่องแคล่ว

การออกเสียงที่ถูกต้องและการพูดอย่างคล่องแคล่วเป็นสิ่งสำคัญในการสอบ IELTS Speaking ควรฝึกการออกเสียงคำยาก ๆ และคำที่มีความซับซ้อน นอกจากนี้ควรฝึกการพูดอย่างคล่องแคล่วโดยไม่หยุดหรือสะดุดบ่อย ๆ

 

การใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง

การเล่าเรื่องเป็นวิธีที่ดีในการฝึกฝนการพูด ควรฝึกการเล่าเรื่องราวส่วนตัว ประสบการณ์ หรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจ การเล่าเรื่องจะช่วยให้สามารถจัดระเบียบความคิดและพูดได้อย่างราบรื่น

 

การรับฟังและเรียนรู้จากตัวอย่างที่ดี

การรับฟังการพูดของคนอื่น ๆ ที่มีทักษะดีจะช่วยให้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการพูด ควรดูวิดีโอการพูดของผู้ที่สอบ IELTS ได้คะแนนสูง และนำเทคนิคที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการฝึกฝนของตัวเอง

 

เคล็ดลับเพิ่มเติมในการฝึกฝน IELTS Speaking

การสร้างบรรยากาศการสอบจริง

ควรฝึกฝนในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการสอบจริง เช่น การพูดหน้ากระจก การบันทึกเสียงของตนเอง หรือการขอให้เพื่อนหรือครอบครัวมาเป็นผู้สอบถาม การสร้างบรรยากาศการสอบจริงจะช่วยลดความตื่นเต้นและความกังวลในวันสอบ

 

การใช้เทคโนโลยีในการฝึกฝน

ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่ช่วยในการฝึกฝน IELTS Speaking มากมาย เช่น การใช้แอปพลิเคชันที่มีการบันทึกเสียงและการให้คำแนะนำ การใช้เว็บไซต์ที่มีตัวอย่างคำถามและการตอบคำถาม การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้การฝึกฝนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

การรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

การรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการสอบ IELTS จะช่วยให้ทราบถึงเทคนิคและเคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพ การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้เตรียมตัวได้ดียิ่งขึ้น

 

การตั้งเป้าหมายและวางแผนการฝึกฝน

ควรตั้งเป้าหมายในการฝึกฝนและวางแผนการฝึกฝนอย่างชัดเจน เช่น การฝึกฝนทุกวัน การเพิ่มคำศัพท์ใหม่ ๆ ทุกสัปดาห์ หรือการทำแบบฝึกหัดทุกสัปดาห์ การตั้งเป้าหมายและวางแผนการฝึกฝนจะช่วยให้สามารถติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

 

การพักผ่อนและดูแลสุขภาพ

การพักผ่อนและดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวสอบ ควรนอนหลับให้เพียงพอ ออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การมีสุขภาพที่ดีจะช่วยให้มีสมาธิและความพร้อมในการสอบ

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสอบ IELTS Speaking ให้ได้คะแนนสูง

1) ควรฝึกฝนการพูดอย่างไรให้ได้ผลดี?
ควรฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษทุกวัน โดยการสนทนากับเพื่อน การพูดหน้ากระจก หรือการบันทึกเสียงของตัวเองเพื่อฟังและปรับปรุงข้อผิดพลาด การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษและเพิ่มความมั่นใจ

2) การฝึกออกเสียงสำคัญแค่ไหน?
การฝึกออกเสียงเป็นสิ่งสำคัญมากในการสอบ IELTS Speaking การออกเสียงที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจและทำให้การสนทนาคล่องแคล่วมากขึ้น ควรฝึกการออกเสียงคำยากและคำที่มีความซับซ้อนเป็นประจำ

3) ควรทำอย่างไรหากรู้สึกตื่นเต้นในวันสอบ?
การรู้สึกตื่นเต้นในวันสอบเป็นเรื่องปกติ ควรฝึกการหายใจลึก ๆ และการทำสมาธิเพื่อช่วยลดความตื่นเต้น นอกจากนี้ควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาจะช่วยให้มีเวลาพอที่จะผ่อนคลายและเตรียมตัว

4) การเรียนรู้จากตัวอย่างของผู้ที่ทำคะแนนสูงสำคัญหรือไม่?
การเรียนรู้จากตัวอย่างของผู้ที่ทำคะแนนสูงเป็นวิธีที่ดีในการพัฒนาทักษะการพูด ควรดูวิดีโอการพูดของผู้ที่ทำคะแนนสูงและนำเทคนิคที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการฝึกฝนของตัวเอง

5) ควรใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS Speaking?
การเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS Speaking ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของแต่ละคน ควรเริ่มเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 เดือน และฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ การฝึกฝนเป็นประจำจะช่วยให้มีความพร้อมและมั่นใจในการสอบ

สรุปเคล็ดลับการสอบ IELTS Speaking ให้ได้คะแนนสูง

การฝึกฝน IELTS Speaking ด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องยาก หากมีความตั้งใจและใช้เทคนิคที่ถูกต้อง การฝึกพูดอย่างสม่ำเสมอ การสร้างคำศัพท์ที่หลากหลาย การฝึกการออกเสียงและความคล่องแคล่ว การใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง และการรับฟังและเรียนรู้จากตัวอย่างที่ดี จะช่วยให้สามารถทำคะแนนเต็มได้ การเตรียมตัวอย่างรอบคอบและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการสอบ IELTS Speaking ได้อย่างเต็มที่ ขอให้โชคดีในการฝึกฝนและการสอบ

 

Westminster หวังว่าบทความนี้จะคอยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่กำลังพยายามตามล่าความฝันอยู่ ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะ