IELTS

เคล็ดลับการสอบ IELTS Writing ให้ได้คะแนนสูง

เคล็ดลับการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ IELTS ที่จะช่วยให้เตรียมตัวสอบได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จ

เคล็ดลับการสอบ IELTS Writing ให้ได้คะแนนสูง

Westminster ขอส่งกำลังใจด้วยเคล็ดลับในการเขียนสำหรับการสอบ IELTS ผ่านบทความดีดีของเรา

 

เคล็ดลับการสอบ IELTS Writing เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่ต้องใช้ทักษะในการเขียนที่ดีเพื่อให้ได้คะแนนสูง ในบทความนี้เราจะนำเสนอเคล็ดลับและเทคนิคในการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ IELTS ที่จะช่วยให้คุณเพิ่มความมั่นใจและประสบความสำเร็จ

 

เข้าใจโครงสร้างข้อสอบ IELTS Writing

โครงสร้างข้อสอบ IELTS Writing แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Task 1(การอธิบายข้อมูล) และ Task 2(การเขียนเรียงความ)

 

Task 1: การอธิบายข้อมูล

Task 1: การอธิบายข้อมูล จะให้อธิบายข้อมูลจากกราฟ แผนภูมิ ตาราง หรือแผนที่ โดยต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำ โดยจะเน้นการอธิบายข้อมูลอย่างชัดเจนและเป็นระบบ จุดสำคัญ คือ การอธิบายลักษณะของกราฟ ไม่ว่าจะเป็นความผันผวน การเติบโตทั้งสูงขึ้นและถดถอยที่พบเจอ ผ่านการวิเคราะห์ ซึ่งคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายนั้นนั่นเองที่เป็นจุดสำคัญในการคว้าคะแนนของส่วนนี้นี่เอง

 

Task 2: การเขียนเรียงความ

Task 2: การเขียนเรียงความ จะต้องเขียนเรียงความเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ ควรเน้นที่การแสดงความคิดเห็น การเสนอเหตุผลและตัวอย่างประกอบ ซึ่งต้องใช้สมาธิที่สูงและการฝึกฝนจนเคยชิน เนื่องจากเรื่องราวการขียนจำเป็นต้องสอดคล้องกันเป็นเนื้อเรื่องเดียวกัน ด้วยการเขียนตามหลักภาษาที่ถูกต้อง การเขียนคำศัพท์ที่ถูกต้อง การใช้คำเชื่อมด้วยคำศัพท์เฉพาะ ทำให้เรื่องราวที่เขียนอ่านแล้วเนียนตา รื่นหู อีกทั้งความแม่นยำในการนับคำที่ใช้ในการเขียนให้เกิน 250 คำ ภายในเวลาสอบที่กำหนด

 

เคล็ดลับในการเขียน Task 1

การวิเคราะห์ข้อมูล

ก่อนเริ่มเขียนควรวิเคราะห์ข้อมูลในกราฟหรือแผนภูมิอย่างรอบคอบ ควรระบุแนวโน้มสำคัญ ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง และการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูล ซึ่งสามารถใช้เทคนิคอื่นประกอบได้ เช่น 5 why analysis หรือ การกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนว่าต้องการจะสื่ออะไรแล้วจึงเขียน เป็นต้น

 

การจัดระเบียบเนื้อหา

ควรจัดระเบียบเนื้อหาให้เป็นระบบ เริ่มจากการเขียนโครงเรื่องที่ต้องการ ข้อมูลที่ต้องการจะแสดงให้ครบถ้วน จากนั้นอธิบายในรายละเอียดที่สำคัญ และสรุปข้อมูลที่สำคัญที่สุด ด้วยการวิเคราะห์และสรุปให้ชัดเจน

 

การใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย

การใช้คำศัพท์ที่หลากหลายจะช่วยให้การเขียนดูน่าสนใจมากขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำและพยายามใช้คำศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะเจาะจง ซึ่งการใช้คำเชื่อมระหว่างประโยคเพื่อสื่อถึงทิศทางของประโยคต่อไป จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่าย ทำให้เรื่องราวที่เขียนดูสวยมาง อ่านเนียนตามากยิ่งขึ้น

 

การใช้ Tense ที่ถูกต้อง

กล่าวคือ การเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษานั่นเอง ซึ่งควรใช้ Tenses ให้ถูกต้องตามบริบทของข้อมูล เช่น การใช้ Past Tense ในการอธิบายข้อมูลในอดีต และการใช้ Present Perfect Tense ในการอธิบายข้อมูลที่มีผลต่อปัจจุบัน และควรฝึกทำความเข้าใจหลักการเล่าเรื่องเบื้องต้นให้คุ้นชิน เพื่อวางโครงสร้างของ Tense ในการเล่าเรื่องแต่ละส่วน แต่ละแบบให้ถูกต้องตามหลักภาษา จะยิ่งช่วยลดความผิดพลาด เพิ่มความแม่นยำ และสามารถจัดการเวลาในการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

เคล็ดลับในการเขียน Task 2

การวางแผนก่อนเขียน

ควรวางแผนก่อนเริ่มเขียน โดยระบุโครงสร้างของเรียงความ การเสนอประเด็นหลัก เหตุผล และตัวอย่างประกอบ ซึ่งการวางแผนจะช่วยให้สามารถเขียนเรียงความได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าสนใจ ไม่เยิ่นเย้อ ไม่กำกวม

 

การเขียนบทนำที่น่าสนใจ

บทนำควรแนะนำหัวข้อที่จะแสดงความเห็นและเสนอประเด็นหลัก ควรทำให้ผู้อ่านรู้สึกสนใจและต้องการอ่านต่อ ด้วยการฝึกการเขียนให้ชี้นำบ้าง ทิ้งปมบ้าง สรุปให้กระจ่างบ้าง เพื่อให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วมในการอ่าน

 

การใช้โครงสร้างประโยคที่หลากหลาย

ควรใช้โครงสร้างประโยคที่หลากหลายเพื่อให้การเขียนดูน่าสนใจมากขึ้น การใช้ประโยคสั้นและประโยคยาวผสมกันจะช่วยเพิ่มความหลากหลายในการเขียน

 

การเสนอเหตุผลและตัวอย่าง

ควรเสนอเหตุผลที่สนับสนุนประเด็นหลักและใช้ตัวอย่างประกอบเพื่อเสริมสร้างความเชื่อถือ การใช้ตัวอย่างจากประสบการณ์ส่วนตัวหรือข้อมูลที่เชื่อถือได้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับเรียงความ

 

การสรุปผล

บทสรุปควรสรุปประเด็นหลักที่เสนอและเสนอความคิดเห็นส่วนตัว การสรุปผลจะช่วยให้เรียงความมีความสมบูรณ์และน่าสนใจ

 

สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Unlock IELTS EP.1 | Writing Task 1 กับ Task 2 ต่างกันยังไง

เคล็ดลับเพิ่มเติมในการเขียน IELTS Writing

การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

การฝึกฝนการเขียนเป็นประจำจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะและเพิ่มความมั่นใจ ควรตั้งเป้าหมายในการเขียนอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์

 

การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

การรับฟังความคิดเห็น คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ครูที่มีประสบการณ์ จะช่วยเพิ่มความสามารถและปรับปรุงการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การอ่านและศึกษาเรียงความตัวอย่าง

การอ่านเรียงความ ตัวอย่าง ที่ดีจะช่วยให้เข้าใจโครงสร้างและเทคนิคการเขียนที่มีประสิทธิภาพ ควรศึกษาและนำเทคนิคที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ในการเขียนของตนเอง

 

การใช้ทรัพยากรออนไลน์

บนโลกอินเตอร์เน็ต การใช้เว็บไซต์และมีแอปพลิเคชันมากมายที่ช่วยในการฝึกฝนการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับ IELTS ควรใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพื่อเสริมสร้างทักษะและเพิ่มความรู้ จากการเข้าถึงได้ในทุกที่ทุกเวลา

 

การดูแลสุขภาพและการพักผ่อน

การดูแลสุขภาพและการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวสอบ ควรนอนหลับให้เพียงพอ ออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การมีสุขภาพที่ดีจะช่วยให้มีสมาธิและความพร้อมในการสอบ

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสอบ IELTS Writing ให้ได้คะแนนสูง

1) ควรใช้เวลาในการเขียนแต่ละส่วนเท่าไหร่?
ควรใช้เวลา 20 นาทีในการเขียน Task 1 และ 40 นาทีในการเขียน Task 2 การจัดสรรเวลาให้เหมาะสมจะช่วยให้สามารถเขียนได้ครบถ้วนและไม่รีบร้อน

2) ควรใช้คำศัพท์ยากๆ ในการเขียนหรือไม่?
ควรใช้คำศัพท์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบท แต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนเกินไป การใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องและชัดเจนจะช่วยให้การเขียนมีความน่าเชื่อถือ

3) การเขียนแบบไหนที่ช่วยเพิ่มคะแนนได้มากที่สุด?
การเขียนที่มีโครงสร้างชัดเจน ใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ที่ถูกต้อง และมีการเสนอเหตุผลและตัวอย่างที่สนับสนุนประเด็นหลักจะช่วยเพิ่มคะแนนได้มากที่สุด

4) ควรทำอย่างไรหากไม่รู้จะเขียนอะไรในหัวข้อที่ได้รับ?
หากไม่รู้จะเขียนอะไร ควรเริ่มจากการวิเคราะห์หัวข้อและระดมความคิด เขียนประเด็นหลักและเหตุผลที่สนับสนุน จากนั้นค่อยๆ พัฒนาประเด็นเหล่านั้นให้เป็นเรียงความ

5) ควรตรวจสอบงานเขียนอย่างไร?
ควรตรวจสอบงานเขียนของตนเองเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยค การตรวจสอบจะช่วยให้สามารถปรับปรุงและเพิ่มคะแนนได้

สรุปเคล็ดลับการสอบ IELTS Writing ให้ได้คะแนนสูง

การเตรียมตัวสอบ IELTS Writing ด้วยการวางแผน การใช้เคล็ดลับและเทคนิคต่างๆ ที่ถูกต้อง จะช่วยให้สามารถเพิ่มความมั่นใจและทำคะแนนสูงได้ การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการสอบ IELTS Writing ได้อย่างเต็มที่ ขอให้โชคดีในการเตรียมตัวและการสอบ IELTS

 

Westminster หวังว่าบทความนี้จะคอยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่กำลังพยายามตามล่าความฝันอยู่ ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะ