IELTS

Language barrier คืออะไร? ทำไมเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยด้านภาษา

Language barrier (อุปสรรคทางภาษา) คืออะไร และเหตุผลที่ทำให้คนไทยพบปัญหาในการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษ

Language barrier คืออะไร? ปัญหาใหญ่ของคนไทยด้านภาษา

Westminster ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ช่วยผลักดันให้ทุกๆคนก้าวข้ามอุปสรรคด้านภาษาไปได้

การเรียนรู้ภาษาใหม่เป็นเรื่องท้าทายสำหรับทุกคน แต่สำหรับคนไทย อุปสรรคที่เรียกว่า “Language barrier” หรืออุปสรรคทางภาษานั้น ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบอย่างมากในชีวิตประจำวัน การศึกษา และการทำงาน ซึ่งบทความนี้จะพาไปทำความเข้าใจว่า Language barrier คืออะไร และทำไมถึงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนไทย ในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา

 

Language barrier คืออะไร?

Language barrier หรือ อุปสรรคทางภาษา หมายถึง ความยากลำบากในการสื่อสารระหว่างบุคคลที่พูดภาษาต่างกัน โดยอุปสรรคนี้อาจเกิดจากความแตกต่างในด้านการออกเสียง ไวยากรณ์ คำศัพท์ หรือการใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดในสารที่สื่อถึงกัน หรือไม่สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันอย่างถูกต้องได้

 

เหตุผลที่ Language barrier เป็นปัญหาสำหรับคนไทย

1. ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาของไทย มุ่งเน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเชิงทฤษฎีมากกว่าการฝึกฝนทักษะการใช้จริง นักเรียนส่วนใหญ่อาจเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ได้ดี แต่อาจขาดทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

2. การออกเสียง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีระบบเสียงที่แตกต่างกันอย่างมาก การออกเสียงคำในภาษาอังกฤษจึงอาจเป็นเรื่องยากสำหรับคนไทย เนื่องจากมีเสียงที่ไม่คุ้นเคยและไม่สามารถเปรียบเทียบกับเสียงในภาษาไทยได้ตรง ๆ ซึ่งมักจะใช้การเปรียบเทียบจากเสียงที่ใกล้เคียงที่สุด การวางตำแหน่งของลิ้นในการออกเสียงแต่ละคำที่ต่างจากภาษาไทย การออกเสียงหนัก-เบา ในแต่ละพยางค์ของคำศัพท์ หรือการออกเสียงแต่ละคำที่ต่อกันในประโยค เป็นต้น

 

3. การขาดโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษ

หลายคนขาดโอกาสในการฝึกฝนและใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมและสังคมที่ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก การไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษบ่อย ๆ ทำให้ความสามารถในการใช้ภาษาลดลงและขาดความมั่นใจ อีกทั้งยังทำให้นึก คิด ปะติดปะต่อคำศัพท์หรือประโยคได้ยาก ไม่ต่อเนื่อง ทำให้รู้สึกขาดความมั่นใจ ไม่กล้าเผชิญสถานการณ์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเข้าไปอีก

 

4. วัฒนธรรมการเรียนรู้

วัฒนธรรมการเรียนรู้ของไทยมักเน้นการเรียนรู้แบบท่องจำและการเรียนรู้ในห้องเรียน การเรียนภาษาอังกฤษในลักษณะนี้อาจไม่ส่งผลดีต่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน อย่างเช่นในภาษาไทยเราเองนั้น ก็ได้มีการรวบคำ กร่อนคำ หรือรวบรัดการออกเสียงเพื่อให้การสื่อสารง่ายกระชับ สะดวกต่อการออกเสียง ดังนั้นภาษาอังกฤษเองก็เช่นกัน ทำให้เมื่อเราท่องจำตามตำราเป๊ะๆ นั้น อาจใช้ในชีวิตประจำได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในบางครั้งอาจทำให้รู้สึกว่าเหมือนกันหุ่นยนต์พูด ก็เป้นได้

 

5. ความกลัวและความไม่มั่นใจ

สอดคล้องกับ ข้อ 3 ตามที่กล่าวข้างต้น โดยคนไทยหลายคนรู้สึกกลัวหรือไม่มั่นใจเมื่อต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร กลัวว่าจะพูดผิดหรือทำให้คนอื่นไม่เข้าใจ หรือเป้นห่วงเรื่องสำเนียงจนเกินไป ความรู้สึกเหล่านี้ทำให้ขาดความกล้าและโอกาสในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นอีกจุดที่มักจะเกิดการแซว การบูลลี่กัน ทำให้ยิ่งแล้วใหญ่ในการที่จะแสดงออกทางด้านภาษาในที่สารธารณะนั่นเอง

 

ผลกระทบของ Language barrier

Language barrier มีผลกระทบต่อชีวิตของคนไทยในหลายด้าน ทั้งการศึกษา การทำงาน การใช้ชีวิตในสังคม รวมไปถึงการพัฒนาตัวเอง

 

1. การศึกษา

Language barrier ทำให้นักเรียนไทยมีปัญหาในการเรียนวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังส่งผลให้การศึกษาต่อในต่างประเทศเป็นเรื่องยากขึ้น

 

2. การทำงาน

ในยุคที่โลกเป็นเชื่อมโยงกัน การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ Language barrier ทำให้คนไทยมีโอกาสน้อยลงในการทำงานในองค์กรข้ามชาติ หรือการเลื่อนตำแหน่งในสายงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ

 

3. การใช้ชีวิตในสังคม

Language barrier ทำให้คนไทยมีปัญหาในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ทำให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังทำให้การเดินทางไปต่างประเทศเป็นเรื่องยากขึ้น

 

วิธีการแก้ไข Language barrier สำหรับคนไทย

1. การฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน

การหาวิธีในการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เช่น การสนทนากับเพื่อนหรือครูที่พูดภาษาอังกฤษ การดูหนังหรือฟังเพลงภาษาอังกฤษ การอ่านหนังสือหรือบทความภาษาอังกฤษ เป็นต้น

 

2. การเรียนรู้ผ่านการฟังและการพูด

การฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญ ควรฝึกการฟังผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิดีโอ พอดแคสต์ และเพลง การฝึกพูดผ่านการสนทนากับเพื่อนหรือการบันทึกเสียงตัวเองเพื่อฟังและปรับปรุง

 

3. การเรียนรู้ในบริบทที่เหมาะสม

ควรเรียนรู้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะสามารถนำมาต่อยอดโดยการปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกไม่รู้จบ

 

4. การสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

ควรสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษโดยไม่กลัวการทำผิด ควรมองว่าการทำผิดเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา ควรมีความกล้าในการใช้ภาษาและพยายามฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

 

5. การใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันในการเรียนรู้

ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีมากมายที่ช่วยในการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ เช่น แอปพลิเคชันที่ช่วยในการฝึกการออกเสียง การเรียนรู้คำศัพท์ หรือการพูดคุยกับ AI ต่างๆ เช่น SIRI เป็นต้น

 

6. การเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ

การเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น กลุ่มสนทนาภาษาอังกฤษ ค่ายภาษา หรือการอบรมต่าง ๆ จะช่วยให้ได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง สร้างความเป็นธรรมชาติ ลดความตื่นเต้น

 

7. การศึกษาต่อต่างประเทศ

การศึกษาต่อต่างประเทศเป็นโอกาสที่ดีในการฝึกฝนภาษาอังกฤษในบริบทจริง นอกจากจะได้เรียนรู้ภาษาแล้ว ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประเทศนั้น ๆ อีกทั้งยังส่งผลต่อโอกาสในชีวิตในทิศทางที่ดีอีกด้วย

 

8. การหาครูสอนพิเศษ

การหาครูสอนพิเศษที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษจะช่วยให้ได้รับคำแนะนำและเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะภาษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong learning จากประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี ทำให้ในอนาคตไม่ว่าจะพบเจอกับอุปสรรคหรือการเปลี่ยนแปลงใดใด ก็พร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อรับมือกับเรื่องในอาคตได้อย่างไม่ยากเย็นนัก

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Language barrier

1) Language barrier คืออะไร?
Language barrier หรือ อุปสรรคทางภาษา หมายถึง ความยากลำบากในการสื่อสารระหว่างบุคคลที่พูดภาษาต่างกัน อุปสรรคนี้อาจเกิดจากความแตกต่างในด้านการออกเสียง ไวยากรณ์ คำศัพท์ หรือการใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่างกัน

2) ทำไม Language barrier ถึงเป็นปัญหาสำหรับคนไทย?
Language barrier เป็นปัญหาสำหรับคนไทยเนื่องจากระบบการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ทฤษฎีมากกว่าการฝึกฝนการใช้จริง การออกเสียงที่แตกต่าง ขาดโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน วัฒนธรรมการเรียนรู้แบบท่องจำ และความกลัวและความไม่มั่นใจในการใช้ภาษา

3) Language barrier ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการศึกษา?
Language barrier ทำให้นักเรียนไทยมีปัญหาในการเรียนวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังส่งผลให้การศึกษาต่อในต่างประเทศเป็นเรื่องยากขึ้น

4) ควรทำอย่างไรเพื่อแก้ไข Language barrier?
ควรฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ผ่านการฟังและการพูด การเรียนรู้ในบริบทที่เหมาะสม การสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันในการเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ การศึกษาต่อต่างประเทศ และการหาครูสอนพิเศษ

5) Language barrier ส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างไร?
Language barrier ทำให้คนไทยมีโอกาสน้อยลงในการทำงานในองค์กรข้ามชาติ หรือการเลื่อนตำแหน่งในสายงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังทำให้ขาดโอกาสในการสื่อสารและทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ

สรุป Language barrier คืออะไร?

Language barrier เป็นปัญหาที่ท้าทายสำหรับคนไทยในการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษ แต่ด้วยการฝึกฝนและใช้เทคนิคที่เหมาะสม เราสามารถเอาชนะอุปสรรคนี้และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของเราได้ การเรียนรู้และการฝึกฝนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถทำงาน เรียนรู้ และใช้ชีวิตในสังคมที่ต้องการทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ขอให้ทุกคนมีความกล้าและความมุ่งมั่นในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อความสำเร็จในอนาคต!

 

Westminster หวังว่าบทความนี้จะคอยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่กำลังพยายามตามล่าความฝันอยู่ ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะ