fbpx
 • English
 • 中文 (中国)
 • ไทย
คอร์สเรียน PRE-IELTS

คอร์สเรียน PRE-IELTS

คอร์สเร่งรัดที่พัฒนาพิเศษสำหรับน้องๆที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่แน่นและไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษมาอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความไม่มั่นใจ คอร์สนี้จะมีการรื้อฟื้นและปูพื้นฐาน โดยเจาะจง 3 ส่วนที่สำคัญที่สุดของ IELTS นั่นก็คือ

 • แกรมม่า
 • คำศัพท์
 • วิธีการนำแกรมม่าและคำศัพท์ไปใช้ในข้อสอบ IELTS

ทำไมต้องเรียน PRE-IELTS ครูต่างชาติ จะเข้าใจหรอ?

คำตอบคือ ‘เรียนทั้งที เรียนให้ถูกต้อง กับเจ้าของภาษาไปเลย’ ครูผู้สอนของ Westminster มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติกว่า 30 ปี และเป็นผู้ตรวจข้อสอบ และให้คะแนน IELTS จริงๆ ดังนั้น สิ่งที่จะได้เรียนไม่ว่าจะเป็นแกรมม่า คำศัพท์ การเขียน หรือ การออกเสียง ครูผู้สอนของเรารู้ว่าทำอย่างไรจะได้คะแนน ออกเสียงอย่างไรถูกต้อง เขียนและคิดโครงสร้างประโยคแบบฝรั่งจริงๆต้องทำอย่างไร

ดังนั้นเมื่อจบคอร์สแล้วน้องจะพร้อมตะลุยคอร์สเรียน IELTS แบบเต็มตัว และมีความมั่นใจจากการพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดจากคอร์ส PRE-IELTS

สิ่งที่คุณจะมองเห็นการพัฒนาของตัวเองอย่างเห็นได้ชัดเมื่อจบหลักสูตร PRE-IELTS

ดังนั้นเมื่อจบคอร์สแล้วน้องจะพร้อมตะลุยคอร์สเรียน IELTS แบบเต็มตัว และมีความมั่นใจจากการพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดจากคอร์ส PRE-IELTS

 • แกรมม่าแน่นขึ้น เข้าใจ Tenses และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเขียน และพูด ประโยคในรูปแบบการเปรียบเทียบได้
 • เข้าใจและสามารถใช้ punctuation ได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเขียนประโยคโดยการใช้ Linking Words ได้
 • มีความรู้เรื่องคำศัพท์และวิธีใช้ในข้อสอบ IELTS ในหัวข้อข้อสอบที่ออกสอบเป็นประจำ
 • มั่นใจในการพูด การออกเสียงอย่างถูกต้องจากการเรียนกับครูเจ้าของภาษา

พิเศษสุด นักเรียนจะได้เรียน Private 1-1 เป็นเวลา 30 นาทีเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อน และทำข้อสอบ เสมือนจริงพร้อมรับฟีดแบคจากครูผู้สอน

ครูผู้สอนชาวต่างชาติ

ครูของ Westminster ทุกคนคือ IELTS Expert ที่ทั้งสอน และทั้งตรวจข้อสอบจริง และอาจารย์ริชาร์ด คือผู้เขียนหนังสือ IELTS ที่ตีพิมพ์และใช้สอนทั่วโลกใน British Council

ราคาคอร์สเรียน: 21,500 บาท

โปรโมชั่น ลด 25% คอร์สเรียน เดือน เมษายน 2563: เหลือ 16,125 บาท

แบบเรียน : ติดต่อสถาบัน

สอบวัดระดับ : สอบฟรีโดย The Westminster Online IELTS Placement Test

รายละเอียดคอร์สเรียน IELTS แบบการันตี 100%

IELTS Express A
ปูพื้นฐานให้แน่น ปรับแกรมม่า เพิ่มฐานคำศัพท์

รูปแบบการเรียนการสอน
IELTS Express A เป็นหลักสูตรเริ่มต้นของผู้ที่ไม่เคยสอบ IELTS มาก่อน และมีความจำเป็นที่จะต้องปรับในเรื่องของแกรมม่าเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเต็มที่ใช้ในการสอบ IELTS รวมไปถึงหลักสูตรนี้จะเป็นการนำให้ผู้เรียนได้ทำความรู้จักกับข้อสอบ IELTS ซึ่งจะครอบคลุมถึงองค์ประกอบส่วนต่างๆของข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละส่วน การเขียน IELTS Writing พื้นฐาน และทักษะพื้นฐานของข้อสอบส่วนอื่นๆ เช่น แกรมม่าสำหรับ IELTS คำศัพท์ใน 12 หัวข้อที่ออกสอบบ่อย พื้นฐาน Academic Writing การออกเสียงและเทคนิคเบื้องตันสำหรับ Speaking Test

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เมื่อสำเร็จหลักสูตร
– ผู้เรียนรู้มีความรู้ ความเข้าใจโครงสร้างของข้อสอบ IELTS
– มีความเข้าใจในโครงสร้างการเขียน IELTS Writing Part1&2
– มีความเข้าใจรูปแบบข้อสอบทั้ง 3 ส่วน
– สามารถใช้คำศัพท์และแกรมม่าไปใช้ในการทำข้อสอบในระดับพื้นฐานได้
– ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนในระดับสูงขึ้น คือ IELTS Express B

 

30 นาที Private Tutorial & IELTS Exam Mock Test ผู้เรียนจะมีสิทธิจอง 30 นาทีเพื่อรับ Feedback เพื่อรับ Feedback จากอาจารย์ 1 ครั้ง เพื่อ

– รับฟัง Feedback วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งตลอดระยะเวลาเรียน
– ทำข้อสอบเสมือนจริง 1 ครั้ง พร้อมรับ Feedback คะแนน

 

อาจายร์ผู้สอน
อาจารย์เจ้าของภาษาผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอน IELTS โดยเฉพาะ ซึ่งอาจารย์ทุกท่านได้รับการฝึกอบรมโดย อ. Richard Hallows (Academic Director) ของทางสถาบันฯ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนถ่ายทอดองค์ความรู้สู้ผู้เรียนได้เต็มประสิทธิภาพ

IELTS Express B
เทคนิคทำข้อสอบครบ พร้อมสอบ การันตี

รูปแบบการเรียนการสอน
IELTS Express B คือหลักสูตรติวเข้มเตรียมสอบ IELTS เต็มรูปแบบ โดยมีการมุ่งเน้นเทคนิคการทำข้อสอบในทุกทักษะไม่ว่าจะเป็น…

Writing & Speaking: เนื้อหาคำศัพท์ รูปแบบคำถาม ของทั้งข้อสอบ อย่างครบถ้วนนำไปสู่เทคนิคการเขียน วิธีการเรียบเรียงถ่ายทอดความคิดและการใช้คำศัพท์และแกรมม่าที่เรียกคะแนนสูงขึ้น Pattern การเขียน Writing ในประเภทต่างๆ รวมไปถึงวิธีบริหารจัดการเวลา ความเครียดในห้องสอบ เพื่อให้ทำข้อสอบได้ทันและได้คะแนนดี

Reading & Listening: ทั้งสองทักษะนี้อาศัยความคุ้นเคยกับข้อสอบและวิฑีการทำข้อสอบนั้นจำเป็นต้องใช้เทคนิคไม่ว่าจะเป็นการหาคำตอบในส่วนของการอ่าน วิธีการอ่านที่เร็วแต่ได้คำตอบที่ถูกต้อง โครงสร้างของบทความ การวางตำแหน่งของใจความสำคัญ วิธีการทำความเข้าใจกับคำถาม การฟังเพื่อหา key word โครงสร้างของบทสนทนาที่สำคัญ การนำคำตอบไปใส่ในกระดาษคำตอบอย่างถูกต้อง

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เมื่อสำเร็จหลักสูตร
มีทักษะ เทคนิค ที่สำคัญ คำศัพท์ แกรมม่า ที่พร้อมในการทำข้อสอบ

– มีความมั่นใจ บริหารจัดการเวลาในการทำข้อสอบได้เป็นอย่างดี
– คุ้นเคยกับการทำข้อสอบ ลำดับสถานการณ์ในห้องสอนได้
– สามารถทำผลสอบได้ระหว่าง IELTS 6.0-6.5
– มีความพร้อมในการเรียนหลักสูตร Advanced IELTS ในกรณีที่ต้องการคะแนนที่สูงขึ้น

30 นาที Private Tutorial & IELTS Exam Mock Test
ผู้เรียนจะมีสิทธิจอง 30 นาทีเพื่อรับ Feedback เพื่อรับ Feedback จากอาจารย์ 1 ครั้ง เพื่อ

– รับฟัง Feedback วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งตลอดระยะเวลาเรียน
– ทำข้อสอบเสมือนจริง 1 ครั้ง พร้อมรับ Feedback คะแนน

อาจายร์ผู้สอน
อาจารย์เจ้าของภาษาผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอน IELTS โดยเฉพาะ และอาจารย์บางท่านเป็น IELTS Examiner หรือผู้ที่เป็นผู้ตรวจและให้คะแนนสอบ IELTS จริงๆ

Advanced IELTS
ต้องการคะแนน 6.5-7.5+ ต้องหลักสูตรนี้

รูปแบบการเรียนการสอน
นี่คือระดับ Advanced IELTS นั่นก็คือระดับที่สูงสุดของสถาบันโดยมุ่งเน้นการใช้เทคนิค ทักษะ คำศัพท์ แกรมม่า แลพพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด อาจารย์ผู้สอนจะเป็น IELTS Examiner และอาจารย์อาวุโสเท่านั้นในระดับนี้

80% ของหลักสูตรเนเป็น Writing and Speaking

20% ของหลักสูตรจะเน้น Reading and Speaking

ที่สำคัญพิสูจน์มาแล้วด้วยความสำเร็จของนักเรียนที่ทำคะแนนได้ IELTS 6.5-7.5 ยกห้อง

30 นาที Private Tutorial & IELTS Exam Mock Test
ผู้เรียนจะมีสิทธิจอง 30 นาทีเพื่อรับ Feedback เพื่อรับ Feedback จากอาจารย์ 1 ครั้ง เพื่อ

– รับฟัง Feedback วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งตลอดระยะเวลาเรียน
– ทำข้อสอบเสมือนจริง 1 ครั้ง พร้อมรับ Feedback คะแนน

อาจายร์ผู้สอน
อาจารย์เจ้าของภาษาผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอน IELTS โดยเฉพาะ และอาจารย์บางท่านเป็น IELTS Examiner หรือผู้ที่เป็นผู้ตรวจและให้คะแนนสอบ IELTS จริงๆ

Private Class
เรียนตัวต่อตัว / จัดกลุ่มมาเอง

– จัดตารางเรียนตามความสะดวกและเหมาะสม
– เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์เพื่อพัฒนาทักษะที่ต้องการอย่างเข้มข้น
– จัดกลุ่มการเรียนแบบ Closed Group โดยนักเรียนจัดกลุ่มมาเอง
– เอกสาร สื่อการเรียน ออกแบบเป็นพิเศษตามจุดอ่อนจุดแข็งของผู้เรียน

หลักสูตรนี้ใช้เวลาขั้นต่ำ 20 ชั่วโมง

Academic Essay Writing & University Preparation
เตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่างประเทศ

หลักสูตรนี้จะทำให้นักเรียนหมดความกังวล ควาวกลัวที่ว่าจะไม่ผ่าน Pre-sessional หรือ จะเครียดกับการเรียนในเทอมแรกของชีวิตมหาวิทยาลัย คอร์สนี้จะทำให้นักเรียน รู้และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

 

เมื่อสำเร็จหลักสูตรผู้เรียนจะสามารถ
– เขียน academic essay 1000-1500 ได้ตามมาตรฐานของประเทศต่างๆที่พูดภาษาอังกฤษ
– สามารถนำเสนอเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถรับมือกับการเรียนการสอนต่างวัฒนธรรมได้อย่างดี

สำรองที่นั่ง และ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรฯนัดสอบได้ที่ 02-661-7495 / 02-661-7496 หรือ Line: WESTINT

 

Close Menu