IELTS

การเตรียมตัวสอบ IELTS ด้วยตัวเอง อย่างมีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับและแนวทางการเตรียมตัวสอบ IELTS ด้วยตัวเองให้ได้ผลดีที่สุด

การเตรียมตัวสอบ IELTS ด้วยตัวเอง อย่างมีประสิทธิภาพ

มาพบกับทริคและเทคนิคการเตรียมตัวสอบ IELTS ด้วยตัวเอง อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของการสอบ IELTS

การสอบ IELTS หรือ (International English Language Testing System) เป็นหนึ่งในก้าวสำคัญที่สามารถเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชื่อดัง การทำงานในบริษัทต่างชาติ หรือการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ การมีคะแนน IELTS ที่ดีจะช่วยให้คุณได้รับการยอมรับและสามารถเข้าไปสู่โลกที่กว้างใหญ่ได้

การยอมรับทั่วโลก IELTS เป็นการทดสอบที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะต้องการเรียนต่อในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย หรือแคนาดา คะแนน IELTS จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้เปรียบและมั่นใจได้ว่าคุณมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีพอ

การทำความเข้าใจโครงสร้างข้อสอบ

โครงสร้างของการสอบจะประกอบด้วย 2 พาร์ทใหญ่ ได้แก่ การเขียน และการฟัง ซึ่งจะแบ่งออกเป็นการวัดระดับทักษะ 4 ด้าน ได้แก่

การฟัง (Listening) ส่วนการฟังของ IELTS ประกอบด้วยการฟังบทสนทนาหรือการบรรยายสั้น ๆ จากผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษา แล้วตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง การฝึกฝนทักษะการฟังจะช่วยให้คุณเข้าใจและตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง

การพูด (Speaking) ส่วนการพูดของ IELTS เป็นการสนทนาตัวต่อตัวกับผู้ทดสอบ โดยมีการถามคำถามทั่วไป พูดเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด และการสนทนาเชิงลึก การฝึกฝนการพูดจะช่วยให้คุณมั่นใจและสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน

การอ่าน (Reading) ส่วนการอ่านประกอบด้วยการอ่านบทความจากหนังสือ วารสาร หรือหนังสือพิมพ์ แล้วตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง การฝึกฝนการอ่านจะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจเนื้อหาและตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว

การเขียน (Writing) ส่วนการเขียนของ IELTS ประกอบด้วยการเขียนเรียงความและการอธิบายข้อมูลจากกราฟหรือแผนภาพ การฝึกฝนการเขียนจะช่วยให้คุณสามารถเขียนได้อย่างชัดเจนและเป็นระเบียบ

 

 

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ IELTS ด้วยตัวเอง

การวางแผนสร้างเส้นทางการเรียนรู้

การเตรียมตัวที่ดีเริ่มจากการสร้างแผนการเรียนรู้ที่ชัดเจน กำหนดเวลาที่จะเรียนในแต่ละวัน และตั้งเป้าหมายในการพัฒนาทักษะแต่ละด้าน การมีแผนการเรียนรู้จะช่วยให้เรามีแนวทางในการฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วางแผนการเรียนรู้ โดยเริ่มจากทักษะหรือพาร์ทที่ชอบก่อนจะทำให้เรามีทัศนคติที่ดีกับการเตรียมตัวสอบด้วยตัวเอง แล้วค่อยๆขยับโดยการเพิ่มเวลาต่อวันมากขึ้น ซึ่งการจับเวลาและการทวนในจุดที่ผิด จะทำให้เราเห็นผลในการเตรียมตัวมากยิ่งขึ้นการฝึกฝนทุกทักษะอย่างสม่ำเสมอ

การฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็ว ควรจัดสรรเวลาในการฝึกฝนแต่ละทักษะอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ

 

การใช้ทรัพยากรออนไลน์

ปัจจุบันมีทรัพยากรออนไลน์มากมายที่สามารถช่วยคุณในการเตรียมตัวสอบ IELTS เช่น เว็บไซต์ที่มีแบบทดสอบตัวอย่าง วิดีโอการสอน และแอปพลิเคชันที่ช่วยในการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ การใช้ทรัพยากรเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีความพร้อมมากขึ้น

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ IELTS

1) ควรเริ่มเตรียมตัวเมื่อไหร่?
ควรเริ่มเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 3-6 เดือนก่อนวันที่สอบ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะทุกด้าน

2) ควรใช้เวลาเรียนวันละกี่ชั่วโมง?
ควรใช้เวลาเรียนอย่างน้อยวันละ 1-2 ชั่วโมง แต่หากมีเวลามากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มเวลาได้ การเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะได้ดี

3) จะหาทรัพยากรออนไลน์ที่ดีได้จากที่ไหน?
สามารถหาทรัพยากรออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของ IELTS, YouTube, แอปพลิเคชันเรียนภาษา เช่น Duolingo, Memrise หรือการเข้าร่วมกลุ่มออนไลน์ที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

4) ควรทำอย่างไรในวันสอบ?
ในวันสอบควรนอนหลับให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสัก 30 นาที เพื่อให้มีเวลาผ่อนคลายและเตรียมตัว

5) การเตรียมตัวสอบ IELTS ควรทำอย่างไร?
การเตรียมตัวสอบ IELTS ควรเริ่มจากการทำความเข้าใจโครงสร้างข้อสอบ ฝึกฝนทุกทักษะอย่างสม่ำเสมอ ใช้ทรัพยากรออนไลน์ และเตรียมตัวทางจิตใจให้พร้อม

สรุปการเตรียมตัวสอบ IELTS ด้วยตัวเอง

การเตรียมตัวสอบ IELTS ด้วยตัวเอง เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความพยายามและความตั้งใจ  การวางแผนการเรียนรู้อย่างมีระบบ การฝึกฝนทักษะต่าง ๆ และการจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถผ่านการสอบได้อย่างสำเร็จ การเตรียมตัวอย่างถูกต้องจะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ ในชีวิตของคุณ

 

Westminster หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้เตรียมตัวก่อนสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ประสบความสำเร็จในการสอบ IELTS