fbpx

จากหลักสูตรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาบุคลากรผู้สอน พร้อมการเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ของสถาบันเวสท์มินส์เตอร์ โดยมีเป้าหมายเดียวคือ

จึงทำให้หลักสูตรของเราประสบความสำเร็จและเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ต้องการใช้คะแนน IELTS ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อหรือการทำงานในต่างประเทศ และทำให้สถาบันเวสท์มินส์เตอร์ ได้รับความไว้วางใจจาก British Council ให้เป็นศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการทั้งในรูปแบบ Paper-based และ Computer-delivered แห่งเดียวในประเทศไทย

10 ปีแห่งคุณภาพและก้าวเป็นที่ 1 ด้าน IELTS อย่างเต็มรูปแบบ

คอร์สเรียนที่ออกแบบเพื่อนักเรียนไทยโดยเฉพาะ โดยอาจารย์ที่เขียนหนังสือ IELTS และใช้สอนทั่วโลก และเป็นอาจารย์ผู้สอน Pre-sessional English จาก Imperial College London
สถาบันสอน IELTS แห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นศูนย์สอบ IELTS ของ British Council ทั้งแบบ Academic และ UKVI ในทุกสาขาที่เปิดสอน นักเรียนได้เรียนในบรรยากาศสถานที่สอบจริง
เป็นศูนย์รวมอาจารย์เจ้าของภาษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน IELTS อย่างแท้จริง และประสบการณ์การตรวจให้คะแนนข้อสอบ IELTS จาก British Council และ IDP นักเรียนจะได้เรียนกับคนที่ให้คะแนนจริงๆ

รางวัล British Council Partner of the Year

ประจำปี 2020/2021 ของประเทศไทย

รางวัล British Council IELTS Partner of the Year เป็นสิ่งที่รับประกันได้ว่าสถาบันฯของเราเป็นผู้นำในด้าน IELTS อย่างแท้จริง และมีความมุ่งมั่นในการถ่ายทอดหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS และการจัดสอบที่มีคุณภาพตามมารฐานของ British Council ที่เป็นเจ้าของข้อสอบ IELTS ทั่วโลก

รายละเอียดหลักสูตร IELTS

แบ่งเป็น 3 ระดับ เรียนครบ เข้มข้น 4 ทักษะ

IELTS Express A
ปูพื้นฐานให้แน่น ปรับแกรมม่า เพิ่มฐานคำศัพท์

รูปแบบการเรียนการสอน
IELTS Express A เป็นหลักสูตรเริ่มต้นของผู้ที่ไม่เคยสอบ IELTS มาก่อน และมีความจำเป็นที่จะต้องปรับในเรื่องของแกรมม่าเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเต็มที่ใช้ในการสอบ IELTS รวมไปถึงหลักสูตรนี้จะเป็นการนำให้ผู้เรียนได้ทำความรู้จักกับข้อสอบ IELTS ซึ่งจะครอบคลุมถึงองค์ประกอบส่วนต่างๆของข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละส่วน การเขียน IELTS Writing พื้นฐาน และทักษะพื้นฐานของข้อสอบส่วนอื่นๆ เช่น แกรมม่าสำหรับ IELTS คำศัพท์ใน 12 หัวข้อที่ออกสอบบ่อย พื้นฐาน Academic Writing การออกเสียงและเทคนิคเบื้องตันสำหรับ Speaking Test

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เมื่อสำเร็จหลักสูตร
– ผู้เรียนรู้มีความรู้ ความเข้าใจโครงสร้างของข้อสอบ IELTS
– มีความเข้าใจในโครงสร้างการเขียน IELTS Writing Part1&2
– มีความเข้าใจรูปแบบข้อสอบทั้ง 3 ส่วน
– สามารถใช้คำศัพท์และแกรมม่าไปใช้ในการทำข้อสอบในระดับพื้นฐานได้
– ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนในระดับสูงขึ้น คือ IELTS Express B

 

30 นาที Private Tutorial & IELTS Exam Mock Test ผู้เรียนจะมีสิทธิจอง 30 นาทีเพื่อรับ Feedback เพื่อรับ Feedback จากอาจารย์ 1 ครั้ง เพื่อ

– รับฟัง Feedback วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งตลอดระยะเวลาเรียน
– ทำข้อสอบเสมือนจริง 1 ครั้ง พร้อมรับ Feedback คะแนน

 

อาจายร์ผู้สอน
อาจารย์เจ้าของภาษาผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอน IELTS โดยเฉพาะ ซึ่งอาจารย์ทุกท่านได้รับการฝึกอบรมโดย อ. Richard Hallows (Academic Director) ของทางสถาบันฯ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนถ่ายทอดองค์ความรู้สู้ผู้เรียนได้เต็มประสิทธิภาพ

IELTS Express B
เทคนิคทำข้อสอบครบ พร้อมสอบ การันตี

รูปแบบการเรียนการสอน
IELTS Express B คือหลักสูตรติวเข้มเตรียมสอบ IELTS เต็มรูปแบบ โดยมีการมุ่งเน้นเทคนิคการทำข้อสอบในทุกทักษะไม่ว่าจะเป็น…

Writing & Speaking: เนื้อหาคำศัพท์ รูปแบบคำถาม ของทั้งข้อสอบ อย่างครบถ้วนนำไปสู่เทคนิคการเขียน วิธีการเรียบเรียงถ่ายทอดความคิดและการใช้คำศัพท์และแกรมม่าที่เรียกคะแนนสูงขึ้น Pattern การเขียน Writing ในประเภทต่างๆ รวมไปถึงวิธีบริหารจัดการเวลา ความเครียดในห้องสอบ เพื่อให้ทำข้อสอบได้ทันและได้คะแนนดี

Reading & Listening: ทั้งสองทักษะนี้อาศัยความคุ้นเคยกับข้อสอบและวิฑีการทำข้อสอบนั้นจำเป็นต้องใช้เทคนิคไม่ว่าจะเป็นการหาคำตอบในส่วนของการอ่าน วิธีการอ่านที่เร็วแต่ได้คำตอบที่ถูกต้อง โครงสร้างของบทความ การวางตำแหน่งของใจความสำคัญ วิธีการทำความเข้าใจกับคำถาม การฟังเพื่อหา key word โครงสร้างของบทสนทนาที่สำคัญ การนำคำตอบไปใส่ในกระดาษคำตอบอย่างถูกต้อง

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เมื่อสำเร็จหลักสูตร
มีทักษะ เทคนิค ที่สำคัญ คำศัพท์ แกรมม่า ที่พร้อมในการทำข้อสอบ

– มีความมั่นใจ บริหารจัดการเวลาในการทำข้อสอบได้เป็นอย่างดี
– คุ้นเคยกับการทำข้อสอบ ลำดับสถานการณ์ในห้องสอนได้
– สามารถทำผลสอบได้ระหว่าง IELTS 6.0-6.5
– มีความพร้อมในการเรียนหลักสูตร Advanced IELTS ในกรณีที่ต้องการคะแนนที่สูงขึ้น

30 นาที Private Tutorial & IELTS Exam Mock Test
ผู้เรียนจะมีสิทธิจอง 30 นาทีเพื่อรับ Feedback เพื่อรับ Feedback จากอาจารย์ 1 ครั้ง เพื่อ

– รับฟัง Feedback วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งตลอดระยะเวลาเรียน
– ทำข้อสอบเสมือนจริง 1 ครั้ง พร้อมรับ Feedback คะแนน

อาจายร์ผู้สอน
อาจารย์เจ้าของภาษาผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอน IELTS โดยเฉพาะ และอาจารย์บางท่านเป็น IELTS Examiner หรือผู้ที่เป็นผู้ตรวจและให้คะแนนสอบ IELTS จริงๆ

Advanced IELTS
ต้องการคะแนน 6.5-7.5+ ต้องหลักสูตรนี้

รูปแบบการเรียนการสอน
นี่คือระดับ Advanced IELTS นั่นก็คือระดับที่สูงสุดของสถาบันโดยมุ่งเน้นการใช้เทคนิค ทักษะ คำศัพท์ แกรมม่า แลพพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด อาจารย์ผู้สอนจะเป็น IELTS Examiner และอาจารย์อาวุโสเท่านั้นในระดับนี้

80% ของหลักสูตรเนเป็น Writing and Speaking

20% ของหลักสูตรจะเน้น Reading and Speaking

ที่สำคัญพิสูจน์มาแล้วด้วยความสำเร็จของนักเรียนที่ทำคะแนนได้ IELTS 6.5-7.5 ยกห้อง

30 นาที Private Tutorial & IELTS Exam Mock Test
ผู้เรียนจะมีสิทธิจอง 30 นาทีเพื่อรับ Feedback เพื่อรับ Feedback จากอาจารย์ 1 ครั้ง เพื่อ

– รับฟัง Feedback วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งตลอดระยะเวลาเรียน
– ทำข้อสอบเสมือนจริง 1 ครั้ง พร้อมรับ Feedback คะแนน

อาจายร์ผู้สอน
อาจารย์เจ้าของภาษาผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอน IELTS โดยเฉพาะ และอาจารย์บางท่านเป็น IELTS Examiner หรือผู้ที่เป็นผู้ตรวจและให้คะแนนสอบ IELTS จริงๆ

Private Class
เรียนตัวต่อตัว / จัดกลุ่มมาเอง

– จัดตารางเรียนตามความสะดวกและเหมาะสม
– เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์เพื่อพัฒนาทักษะที่ต้องการอย่างเข้มข้น
– จัดกลุ่มการเรียนแบบ Closed Group โดยนักเรียนจัดกลุ่มมาเอง
– เอกสาร สื่อการเรียน ออกแบบเป็นพิเศษตามจุดอ่อนจุดแข็งของผู้เรียน

หลักสูตรนี้ใช้เวลาขั้นต่ำ 20 ชั่วโมง

Academic Essay Writing & University Preparation
เตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่างประเทศ

หลักสูตรนี้จะทำให้นักเรียนหมดความกังวล ควาวกลัวที่ว่าจะไม่ผ่าน Pre-sessional หรือ จะเครียดกับการเรียนในเทอมแรกของชีวิตมหาวิทยาลัย คอร์สนี้จะทำให้นักเรียน รู้และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

 

เมื่อสำเร็จหลักสูตรผู้เรียนจะสามารถ
– เขียน academic essay 1000-1500 ได้ตามมาตรฐานของประเทศต่างๆที่พูดภาษาอังกฤษ
– สามารถนำเสนอเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถรับมือกับการเรียนการสอนต่างวัฒนธรรมได้อย่างดี

สำรองที่นั่ง และ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรฯนัดสอบได้ที่ 02-661-7495 / 02-661-7496 หรือ Line: WESTINT

 

IELTS Super Vocab
คอร์ส IELTS Super Vocabulary

 IELTS Super Vocab

 Entry requirement: 4.5+

 คอร์ส IELTS Super Vocabulary หลักสูตร 30 ชม. เป็นคอร์สและช่วยนักเรียนพัฒนาและเสริมสร้างคำศัพท์ ให้สามารถใช้คำศัพท์ในการเขียน  ได้หลากหลาย และเป็นคำศัพท์ Academic ซึ่งเป็น high level ซึ่งจะสามารถช่วยอัพคะแนนการเขียนและทำให้การเขียนโดดเด่นโดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ Writing Vocab ผ่าน topic ต่างๆ 12 หัวข้อที่เป็นหัวข้อที่นักเรียนจะได้เจอในตอนทำข้อสอบ IELTS

– Study & education
– Employment, management & marketing
– Languages & linguistics
– Tourism & travel
– Telecommunications, computers & technology
– The environment, climate change & pollution
– Diet, health & exercise
– Relationships & family
– Globalization & changing attitudes
– Crime & punishment
– Problems and solutions, big city life
– Art appreciation, the performing artsอาจารย์ Richard Hallows

ผู้เขียนหนังสือ IELTS Express

ที่ใช้สอนใน British Council ทั่วโลก

อาจารย์ Richard Hallows ได้รับเชิญให้เป็นผู้สอนหลักสูตร Pre-sessional English ในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอย่าง Imperial College London ถึง 2 ปีซ้อน และหลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจ ได้กลับมาทำหน้าที่ Academic Director และอาจารย์ผู้สอนที่ Westminster ซึ่งเป็น การตอกย้ำในเรื่องคุณภาพของหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนของสถาบัน Westminster อาจารย์ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษจาก King’s College London อาจารย์ Richard มีประสบการณ์การสอนและการฝึกอบรมมากกว่า 30 ปี และรวมไปถึงการสอนหลักสูตร Pre-sessional English ในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชราอาณาจักร เช่น

จุดเด่นของห้องเรียนของเรา

ที่ทำให้เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สูงสุด

ชั้นเรียนขนาดเล็กไม่เกิน 8-15 คน
เรียนสดได้ทั้งแบบ Face to Face และ เรียนสดออนไลน์
สอนสดโดยอาจารย์ชาวอังกฤษผู้เชียวชาญ IELTS
เน้นโต้ตอบกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นโดยการดูแลอย่างใกล้ชิด
ได้รับ Feedback ระหว่างการเรียน ทำแบบฝึกหัด และตรวจ Writing ไม่อั้น
สามารถเข้าทำแบบฝึกหัดและทำความคุ้นเคยกับห้องสอบ IELTS จริง
การดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ของเรา ที่เราทุ่มเทเพื่อให้ผู้เรียนได้คะแนนตามที่คาดหวังไว้

นักเรียนสามารถเรียนสดกับอาจารย์ในชั้นเรียน ณ สถาบัน Westminster ทั้ง 5 สาขาทั้งในกรุงเทพฯและเชียงใหม่

อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน

เป็น Native Speakers เจ้าของภาษา

สถาบันการันตี 100% ในเรื่องของบุคลากรอาจารย์ผู้สอนที่ผ่านประสบการณ์การสอน IELTS และ Academic English มาแล้วเท่านั้น และทุกท่านจะผ่านการอบรมจากอาจารย์ Richard Hallows เพื่อให้ใช้สื่อการสอนของสถาบันฯให้เกิดประโยชย์สูงสุดแก่ผู้เรียน

ที่ Westminster คือ

IELTS Official Test Centre

ทั้งแบบ Academic และ UKVI

แห่งเดียวในประเทศไทยที่คุณจะได้ใช้ Practice Labs ที่เป็นศูนย์สอบ IELTS Computer-delivered ของ British Council

โอกาสที่น้องๆจะได้สร้างความคุณเคยกับบรรยากาศของห้องสอบโดยการใช้ Lab ที่ใช้เป็นสนามสอบ IELTS จริง ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดความคุ้นเลยกับสถานที่และลดช่วยลดความตื่นเต้นในวันสอบจริง นี่คือความ Exclusive สำหรับนักเรียนของ Westminster เท่านั้นจริงๆ

สถาบัน Westminster ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสนามสอบ IELTS ของ British Council ทั้ง 2 รูปแบบ คือแบบ Paper-based และแบบ Computer-delivered ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันฯสอน IELTS แห่งแรกและเดียวในประเทศไทยที่เป็นสนามสอบของ British Council ที่สามารถสอบได้ทั้งสองแบบ สนามสอบ Westminster เปิดเป็นประเภท Public Venue ซึ่งเปิดให้ทุกคนสามารถลงทะเบียนสอบได้

โปรโมชั่นคอร์สเรียน IELTS

ตารางเรียนมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง กรุณาติดต่อสถาบันฯเพื่อสอบถามรับข้อมูลเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ โปรโมชั่นพิเศษประจำเดือน

สาขาใหม่ล่าสุด สวยน่าเรียนมาก!

จุฬาฯ @สามย่านมิตรทาวน์

สถานที่เรียนทั้ง 5 สาขาของ

Westminster School of English

สาขาอโศก

ชั้น 3 อาคารจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

โทร: 0846643559

สาขาลาดพร้าว

ชั้น 11 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

โทร: 0831887544

สาขาปิ่นเกล้า

ชั้น 6 เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า

โทร: 0811455521

สาขาจุฬา-สามย่าน

ชั้น 3 สามย่านมิตรทาวน์

โทร: 0991595396

สาขาเชียงใหม่

ซอย 1 กาแล (ซอยวัดอุโมงค์)

โทร: 0964853596

ผลลัพธ์ และความประทับใจของนักเรียน

ผลสอบและความประทับใจ คือ สิ่งที่การันตีคุณภาพของเราได้ดีที่สุด

Mr. Thanapop Juthavantana

IELTS 7.5 | Listening 8.5, Reading 7.5, Writing 6.5, Speaking 7.0

การเรียนที่นี่จะเป็นการเรียนจากแนวข้อสอบจริงทำให้มีความคุ้นชินเวลาเข้าห้องสอบ ในคอร์สจะมีการฝึก skill ครบทั้ง 4 skill ทั้ง listening, reading, writing, speaking ที่สำคัญคือครูจะมีการบอกเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบให้ได้คะแนนเยอะในแต่ละ part มีการแบ่งแนวข้อสอบและแนะนำวิธีการทำเวลาเจอข้อสอบแบบนั้นๆ ทำให้ประหยัดเวลาและทำได้ดีเวลาสอบจริง ตัวป๊อปเองก่อนมาเรียนที่นี่ไม่เคยสอบ IELTS แล้วก็ไม่รู้เลยว่าควรทำข้อสอบอย่างไร มาเรียนที่นี่แค่ Couse เดียวร่วมกับการฝึกทำข้อสอบที่บ้าน ก็ทำให้สามารถสอบได้ถึง 7.5 คะแนน โดยใช้เวลาเตรียมตัวเพียงแค่ 2 เดือน นอกจากนั้นคุณครูที่นี่ยังมีความใส่ใจ คอยถามตลอดเวลาที่เราไปสอบ คอยเอาใจช่วย คอยช่วยเราลุ้นคะแนน เรียกว่าเรียนที่นี่นอกจากจะได้ความรู้ยังเหมือนได้คนคอยให้คำปรึกษาพูดคุย พี่ๆที่ WIN ก้อเอาใจใส่และคอยช่วยเหลือแนะนำอย่างดี ทั้งในเรื่องของการเรียน การสอบ การเตรียมตัวไปศึกษาต่อ ทำให้การมาเรียนที่นี่มาแล้วรู้สึกสบายใจ

Miss Nutthamon Itthipoowadol

IELTS 7.5 | Listening 8.5, Reading 8.5, Writing 6.5, Speaking 7.0

เอสเธอร์ได้มีโอกาสเรียนที่Westminster ทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยวเลย อาจารย์แต่ละคนที่นี่ดูแลดีมากๆเอาใจใส่รายระเอียดของเด็กสุดๆ เอสเธอร์ได้เทคนิคต่างๆมากๆในการสอบ และคะแนนขึ้นทุกครั้งที่สอบเลย ตอนเรียนกลุ่มก็เป็นกลุ่มเล็กๆไม่ใหญ่มากทำให้อาจารย์ดูแลได้อย่างทั่วถึงกันทุกคน ได้ฝึกทักษะครบ4ทักษะที่ต้องใช้สอบเลย แถมยังได้เรียนรู้จุดที่สามารถผิดพลาดได้ง่ายจากเพื่อนๆในคลาสอีกด้วย 

ที่เอสเธอร์มาเรียนตัวต่อตัวก็เพราะว่าต้องการถึงคะแนน writing ให้ขึ้นเป็น6.5 ในส่วนอื่นคะแนนถึงหมดแล้ว ได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์ Richard ตัวต่อตัว อาจารย์ตรวจ essays ให้ตลอดและสอนเทคนิคต่างๆในโจทย์แต่ละรูปแบบให้เราหมดเลย อาจารย์มีpatternในการสอนที่น่าสนใจทำให้พื้นฐานเราแน่น แต่ก็ยังแนะนำทริคต่างๆมากมายที่สามารถช่วยเพิ่มคะแนน writing ได้

เรียนที่ Westminster ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนานครบครัน ต้องขอบคุณ Westminster ที่ทำให้คะแนน IELTS เอสเธอร์ออกมาเป็น 7.5 และเข้าเรียนที่ Imperial College London ได้ค่ะ

Mr. Rachodbun Srimanus

IELTS 8.5

“Choosing Westminster International to study for the IELTS exam was the right decision, as they had invaluable information concerning the intricate details of the exam that I didn’t know of beforehand. Initially, I tried to study at home, but I felt that I wasn’t studying on topics that were actually relevant in the exam. My sister and I studied with our new teacher, Joe, a very amiable person who was always willing to help us whenever he could. The daily doses of homework worksheets greatly helped me in practicing for the various types of essays and gave me the focus I needed. At the end of the course, my confidence in taking the test had greatly increased, and I walked out of the test room without much worry. I would like to thank my teacher Joe for teaching me tips that were very helpful in taking the test. I would also want to thank the staff for providing me with valuable resources that were not available to me at home.

I would highly recommend studying for the IELTS exams at Westminster International.”

Miss Wechapraan Srimanus

IELTS 7.0

“Before attending IELTS classes in Westminster International my parents bought a huge stack of practice test books for the SAT, TOEFL and IELTS papers. As I flicked through them I became interested in taking the IELTS examinations. Unfortunately, we realized that we only had a few days left until the deadline to decide whether we should take them. After realizing that my time was limited I tried to study for what I thought would be on the exams. However, there was too much content to grasp, so my mother signed me up to an IELTS exam course in Westminster International. My teacher Mr. Joe gave me numerous advice and key points to study and get a good score for the different subject areas of the IELTS exam. Honestly, I could not have done this at home all by myself. Taking the IELTS exams has provided me with a great opportunity to further pursue my dreams. Westminster International helped prepare me beforehand with a customized, well organized plan for each of its students. I couldn’t believe it when I scored a 7.0 on the IELTS exam!

I couldn’t have done it without Westminster International.”

Miss Nuttanid Tossamartvorakul

IELTS 7.0

“หนูประทับใจการเรียนกับสถาบัน Westminster เพราะการเรียนการสอนมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง หนูลงเรียนคอร์สไพรเวท 20 ชม. และรู้สึกชอบเพราะว่าคุณครูอธิบายเนื้อหาในทุกๆพาร์ทได้เข้าใจ มีเทคนิคที่ช่วยให้ทำข้อสอบเสร็จทันในเวลาและบอกจุดสำคัญต่างๆเพื่อให้ทำคะแนนได้ดี”

Miss Nuttanich Luengteerapap

IELTS 7.5

“ปันตัดสินใจสมัครเรียนที่ Westminster เพราะปันได้มีโอกาสทดสอบ Mock Test IELTS Part Speaking ที่งาน OCSC International Education Expo 2018 ที่ Siam Paragon ปันประทับใจมาก เพราะอาจารย์ที่เป็น Examiner ได้อธิบายรายละเอียด ข้อดีข้อเสีย และพาเรา Walk Through การสอบพาร์ทนั้นอย่างใส่ใจ พี่ๆ สตาร์ฟก็ไม่กดดันและแนะนำเป็นอย่างดี (นอกจากนั้น ปันก็เคยได้ยินชื่อเสียงของ Westminster มาจากการเสิร์ชหาที่เรียน IELTS มาแล้วบ้าง) ส่วนเรื่องคอร์สเรียน ที่ Westminster ก็ไม่บีบบังคับให้ลงเรียนหลายๆ คอร์ส แต่สอนคอร์สที่ Intensive ซึ่งใช้เวลาน้อยมาก คุ้มค่ามากๆ ทั้งในเรื่องระยะเวลาและค่าเรียน

โดยส่วนตัวแล้ว ปันมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างดี แต่ด้วยความที่ไม่ได้ใช้งานนาน จึงทำให้หลงลืมมาก การที่ได้เรียนที่นี่ฟื้นความรู้และเพิ่มพูนทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษได้ดี และ Guide แนวทางการสอบได้อย่างตรงจุด จึงได้คะแนนที่ดีมากกว่าที่คิดภายในเวลาเตรียมตัวไม่ถึง 2 เดือนเลยค่ะ” 

Miss Yanisa Sriprasertying

IELTS 7.5

“ขอขอบคุณ Westminster ที่ช่วยให้หนูสอบได้คะแนนตามที่ตั้งใจเอาไว้ ถึงแม้จะเป็นการเรียน Private class (Writing and speaking) สั้นๆที่นี่ แต่ระหว่างที่เรียน หนูได้รับความรู้และเทคนิคมากมายที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องสอบได้ค่ะ โดยส่วนตัว ชอบการสอนของอาจารย์ Richard มากค่ะ เพราะช่วยชี้จุดที่ต้องปรับปรุง บอกสิ่งที่ examiner ต้องการ และพัฒนางานเขียนของเรา โดยการใช้คำศัพท์หรือประโยคที่เหมาะกับความสามารถของผู้เรียน ที่สามารถเพิ่ม Band score ให้สูงขึ้นได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มคะแนน Writing ในระยะเวลาที่จำกัด นอกจากนี้การเรียน private class ยังทำให้คุ้นเคยกับการพูดคุยกับ native speaker ซึ่งช่วยลดความตื่นเต้นในการสอบ speaking ได้เป็นอย่างมากค่ะ และที่สำคัญที่สุด กำลังใจจากอาจารย์และความช่วยเหลือจากพี่ๆ ที่ Westminster ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ทำให้หนูมีความเชื่อมั่นและประสบความสำเร็จในการสอบนี้ค่ะ” 

Miss Kanchaporn Kiatsuarpanon

IELTS 7.0

“แต่ก่อนไม่เคยชอบภาษาอังกฤษ แต่พอได้มาเรียนที่ Westminster ก็รู้สึกชอบวิชานี้มากขึ้น ทำให้รู้สึกว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิด ด้วยบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนาน ครูเป็นกันเองก็ยิ่งทำให้มีความสุขทุกครั้งที่มาเรียน” 

Miss Rattaporn Boothongkum

IELTS 6.5

“เลือกมาเรียนที่นี่เพราะว่าเพื่อนแนะนำมา แล้วก็เดินทางสะดวก ชอบที่คุณครูที่สอนเป็น native speaker เค้าจะให้คำแนะนำที่ไม่ใช่การท่องจำเป็น pattern เพื่อไปสอบแต่ว่าเป็นความเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มากกว่า และตอนจบคอร์สก็มี mock test ซึ่งได้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากๆ และคะแนนที่ออกมาก็เกินคาดมากจริงๆ ที่สำคัญพี่ๆสตาฟทุกคนก็เป็นที่พึ่งทางใจได้ดีมากๆจริงๆค่ะ” 

MD. Taweep Kamnerdkarn

IELTS 7.0

“ด้วยอาชีพหมอ ผมมีเวลาที่ค่อนข้างจำกัด การเลือกที่เรียนติว IELTS ผมศึกษาค่อนข้างมากและต้องมั่นใจว่าสอบแล้วต้องได้คะแนนตามที่หวังไว้ ผมเลือกที่ Westminster ด้วยปัจจัยเรื่องครูผู้สอน สะดวกต่อการเดินทาง สภาพแวดล้อมการเรียน และที่สำคัญ ที่นี่มี WIN Education ที่เป็นเอเจนซี่ดูแลในเรื่องใบสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในหลักสูตร MSc Clinical Dermaology และผมก็ได้เข้าเรียนใน Cardiff University ในที่สุด ใครที่ต้องการคุณภาพแนะนำเลือกที่ Westminster ครับ” 

Close Menu