คอร์ส IELTS การันตี 100% ที่ Westminster

พัฒนามาเพื่อให้นักเรียนของเราสอบได้คะแนนตามที่คาดหวัง และได้ผลลัพธ์จริง
จากหลักสูตรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาบุคลากรผู้สอน พร้อมการเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ของสถาบันเวสท์มินส์เตอร์ จึงทำให้
“หลักสูตรของเราประสบความสำเร็จ”

พิสูจน์ด้วยผลลัพธ์ของนักเรียนเรา สอบได้ IELTS 7.0-9.0

ประธานหลักสูตร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน IELTS ระดับโลกที่สร้างหลักสูตร IELTS ให้กับนักเรียนไทย

อาจารย์ Richard Hallows

อาจารย์ Richard Hallows ได้รับเชิญให้เป็นผู้สอนหลักสูตร Pre-sessional English ในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอย่าง Imperial College London ถึง 2 ปีซ้อน และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ได้กลับมาทำหน้าที่ Academic Director และอาจารย์ผู้สอนที่ Westminster ซึ่งเป็นการตอกย้ำในเรื่อง คุณภาพของหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนของสถาบัน Westminster อาจารย์ Richard สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษจาก King’s College London มีประสบการณ์การสอนและการฝึกอบรมมากกว่า 30 ปี และรวมไปถึงการสอนหลักสูตร Pre-sessional English ในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชราอาณาจักร เช่น

เหตุผลที่นักเรียนของ Westminster สอบได้คะแนน IELTS ตามเป้า

คอร์สเรียนออกแบบสำหรับนักเรียนไทยโดยเฉพาะ

คอร์สเรียนที่ออกแบบเพื่อนักเรียนไทยโดยเฉพาะ โดยอาจารย์ที่เขียนหนังสือ IELTS และใช้สอนทั่วโลก และเป็นอาจารย์ผู้สอน Pre-sessional English จาก Imperial College London

บรรยากาศสถานที่สอบจริง

นักเรียนของเราได้ทดลองทำข้อสอบใน Study Lab ซึ่งเป็นสถานที่สอบจริง ทำให้ลดความตื่นเต้นในวันสอบจริง ซึ่งเป็นห้องสอบ IELTS จริง ได้ใช้คอมพิวเตอร์จริง แป้นพิมพ์จริง เมาส์จริง

100% Guaranteed Native Speaker Teachers

การันตี 100% บุคลากรอาจารย์ผู้สอน มีประสบการณ์การสอน IELTS และ Academic English มาแล้วเท่านั้น และทุกท่านจะผ่านการอบรมจากอาจารย์ Richard Hallows เพื่อให้ใช้สื่อการสอนของสถาบันฯให้เกิดประโยชย์สูงสุดแก่ผู้เรียน

ห้องเรียนขนาดเล็ก ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สูงสุด

ชั้นเรียนขนาดเล็กไม่เกิน 8-15 คน เรียนสดได้ทั้งแบบ Face to Face และ เรียนสดออนไลน์ สอนสดโดยอาจารย์ชาวอังกฤษผู้เชียวชาญ IELTS เน้นโต้ตอบกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นโดยการดูแลอย่างใกล้ชิด ได้รับ Feedback ระหว่างการเรียน ทำแบบฝึกหัด และตรวจ Writing ไม่อั้น

นักเรียนของเราได้ผลลัพธ์จริง

พิสูจน์ด้วยผลลัพธ์จริงจากนักเรียนของเรา
เรียนที่นี่ รุ่นพี่คอนเฟิร์มสอบได้ IELTS 7.0-9.0

การันตีคุณภาพด้วยรางวัล British Council IELTS Partner of the Year ถึง 4 ปีซ้อน

รางวัล British Council IELTS Partner of the Year เป็นสิ่งที่รับประกันได้ว่าสถาบันฯของเราเป็นผู้นำในด้าน IELTS อย่างแท้จริง และมีความมุ่งมั่นในการถ่ายทอดหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS และการจัดสอบที่มีคุณภาพตามมารฐานของ British Council ที่เป็นเจ้าของข้อสอบ IELTS ทั่วโลก

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ช่วยเหลือนักเรียนที่มีระดับความเชี่ยวชาญคําศัพท์และไวยากรณ์น้อย และมีปัญหาเรื่องการพูด ฟัง อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ คอร์สนี้ช่วยปูพื้นฐาน, พัฒนาทักษะทางภาษา และช่วยสร้างความคุ้นเคยกับทักษะต่างๆที่ใช้ในการสอบ IELTS ให้แก่นักเรียน ในตอนท้ายของหลักสูตร นักเรียนจะมีคลังคําศัพท์ ที่สามารถใช้ในการพูดและเขียนเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆในการสอบ IELTS เช่น เรื่องของบ้าน, เทศกาล, การทำงาน, กีฬา และเรื่องอื่นๆ นักเรียนจะสามารถตอบคําถามในพาร์ท Reading และ Listening ได้

หลักสูตรนี้จะช่วยเหลือนักเรียน เกี่ยวกับคําศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ที่เคยเรียนมาแล้วแต่อาจจะหลงลืมไปบ้าง หรือนักเรียนที่รู้สึกไม่มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้จะช่วยทบทวนในเรื่องของคําศัพท์และไวยากรณ์ ในขณะเดียวกันก็ยังแนะนํา การเขียน แบบ Academic ซึ่งมีความสําคัญต่อการสอบ IELTS ในพาร์ท Writing อีกด้วย นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนบทความสั้นๆที่สอดคล้องและชัดเจน กับหัวข้อที่ได้รับ และในพาร์ท Reading จะมุ่งเน้นไปที่เทคนิคการอ่านที่แตกต่างกันเพื่อทำให้นักเรียนอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะ และมีความเข้าใจในทุกๆด้านของการสอบพาร์ท Speaking, Listening และพาร์ท Reading ไปจนถึงการเรียนรู้เทคนิคในการเขียน Writing Task 1

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่ การเตรียมตัวสําหรับการสอบ IELTS ให้แก่นักเรียน ดังนี้
(1) การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดสําหรับการสอบ IELTS
(2) ช่วยทําความคุ้นเคยกับทุกด้านของการสอบ IELTS และเรียนรู้เทคนิคพิชิตการสอบ IELTS ทุกพาร์ท
(3) การเพิ่มคลังคําศัพท์และพัฒนาไวยากรณ์ที่ช่วยเพิ่มคะแนนทุกพาร์ทให้สูงขึ้น
ในตอนท้ายของหลักสูตร นักเรียนจะได้เพิ่มคลังคําศัพท์และพัฒนาไวยากรณ์ให้ดีขึ้น ซึ่งจะทําให้คว้าคะแนน IELTS สูงขึ้น ได้พัฒนาความเข้าใจในทุกๆด้านของการสอบ IELTS และสามารถวางแผนการสอบที่หลากหลายเพื่อช่วยให้นักเรียนคว้าคะแนนตามเป้าหมายได้สําเร็จ

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่ พัฒนาทักษะทุกๆด้านของการสอบที่เคยเรียนไปในคอร์ส IELTS Express B ให้สูงขึ้น โดยจะขึ้นอยู่กับทักษะของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งจะเน้นไปที่ Productive Skills (พาร์ท Writing และ Speaking) โดยได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ในชั้นเรียน ในตอนท้ายของหลักสูตร นักเรียนจะเพิ่มพูนคลังคําศัพท์และไวยากรณ์ที่ใช้ในการสอบพาร์ท Speaking และ Writing ตลอดจนการใช้คำสันธานหรือคำเชื่อม นักเรียนจะได้พัฒนาการวางแผนการสอบที่ครอบคลุมเพื่อคว้าคะแนนที่สูงขึ้น

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร IELTS ที่มีระดับสูงสุด ที่เราออกแบบมาสําหรับนักเรียนที่มีคลังคําศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดในระดับสูง เน้นไปที่การเพิ่มคลังคําศัพท์และพัฒนาไวยากรณ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้นักเรียนคว้าคะแนนที่สูงในการสอบ หลักสูตรนี้ยังสอนการวางแผนการสอบที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนที่ต้องการเน้น การพูดและการเขียนให้เหมือนเจ้าของภาษา นักเรียนจะได้เรียนรู้ เทคนิคระดับสูง เช่น การรวมไวยากรณ์ที่ซับซ้อนและหลากหลายในพาร์ท Speaking และ Writing หลีกเลี่ยงการใช้คำสันธานหรือคำเชื่อมที่มากเกินไปในพาร์ท Writing และการสรุปความคิดเห็น ในพาร์ท Reading

การเรียน IELTS แบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ เป็นคอร์สที่จะช่วยเหลือให้นักเรียนมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอาจารย์สามารถรับรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียนได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นในด้านของคําศัพท์,ไวยากรณ์, การอ่าน, การเขียน, การฟัง, และการพูด ซึ่งอาจารย์สามารถสร้างหลักสูตรตามที่นักเรียนต้องการได้เลย นักเรียนจะได้รับ feedback อย่างละเอียดจากอาจารย์เกี่ยวกับการเขียนในชั้นเรียน ผ่านการแก้ไขและการเรียบเรียงใหม่ และได้ฝึก Speaking กับอาจารย์ ซึ่งจะสวมบทบาทเป็นผู้คุมสอบ ซึ่งทำให้นักเรียนได้รับการแก้ไขจุดบกพร่องอย่างละเอียด และได้เรียนรู้การพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็ว ซึ่งคอร์สนี้เหมาะกับนักเรียนทุกระดับ

รายละเอียดหลักสูตร IELTS

โปรโมชั่นคอร์สเรียน IELTS

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามราคา และรับสิทธิ์โปรโมชั่นพิเศษประจำเดือน

สาขาอโศก

ชั้น 3 อาคารจัสมินซิตี้
โทร: 02-0556040

สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

ชั้น 11 เซ็นทรัลลาดพร้าว
โทร: 02-0556040

สาขาพหลโยธิน

ชั้น 8 เซ็นทรัลลาดพร้าว
โทร: 093-6652248

สาขาเซ็นทรัล
ปิ่นเกล้า

ชั้น 6 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
โทร: 02-0556040

สาขาจุฬา-สามย่าน

ชั้น 3 สามย่านมิตรทาวน์
โทร: 02-0556040

สาขาสยาม

ชั้น 4 MBK Center Zone D
โทร: 02-0556040

สาขาสีลม

ชั้น 4 Silom Edge
โทร: 02-0556040

สาขาเชียงใหม่

ซอย 1 กาแล (ซอยวัดอุโมงค์)
โทร: 0964853596

สาขาอโศก

ชั้น 3 อาคารจัสมินซิตี้
โทร: 02-0556040

สาขาลาดพร้าว

ชั้น 11 เซ็นทรัลลาดพร้าว
โทร: 02-0556040

สาขาพหลโยธิน

ชั้น 8 เซ็นทรัลลาดพร้าว
โทร: 093-6652248

สาขาปิ่นเกล้า

ชั้น 6 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
โทร: 02-0556040

สาขาจุฬา-สามย่าน

ชั้น 3 สามย่านมิตรทาวน์
โทร: 02-0556040

สาขาสีลม

ชั้น 4 Silom Edge
โทร: 02-0556040

สาขาสยาม

ชั้น 4 MBK Center Zone D
โทร: 02-0556040

สาขาเชียงใหม่

ซอย 1 กาแล (ซอยวัดอุโมงค์)
โทร: 0964853596

ผลลัพธ์ และความประทับใจของนักเรียน

ผลสอบและความประทับใจ คือ สิ่งที่การันตีคุณภาพของเราได้ดีที่สุด