IELTS

Academic IELTS กับ General IELTS ต่างกันอย่างไรและเลือกแบบไหนดี

ความแตกต่างระหว่าง IELTS Academic กับ IELTS General ควรเลือกสอบแบบไหน?

IELTS Academic กับ IELTS General ต่างกันอย่างไรและเลือกแบบไหนดี?

เลือกสอบยังไงให้ตรงกับเป้าหมายของคุณ

 

 

IELTS Academic และ General จะแตกต่างกันในบางส่วน โดยข้อสอบ Academic จะเน้นไปที่การวิเคราะห์และความเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนกว่า ในขณะที่ข้อสอบ General จะเน้นไปที่สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

IELTS คืออะไร

IELTS หรือ International English Language Testing System เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก การสอบนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดประตูสู่โอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อ การทำงาน การขอทุน หรือการย้ายถิ่นฐาน

 

การสอบ IELTS ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

การสอบ IELTS แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ๆ คือ IELTS Academic และ IELTS General ทั้งสองมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่ทั้งคู่เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศและองค์กรทั่วโลก แน่นอนว่ายากความและจุดเน้นของข้อสอบก็ต่างกันตามชื่อด้วยวัตถุประสงค์การวัดระดับภาษาที่ต่างกัน

 

การสอบ IELTS แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ๆ คือ IELTS Academic และ IELTS General ทั้งสองมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่ทั้งคู่เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศและองค์กรทั่วโลก

ความแตกต่างระหว่าง IELTS Academic และ IELTS General

รูปแบบข้อสอบที่แตกต่างกัน

ข้อสอบ IELTS Academic และ IELTS General จะแตกต่างกันในบางส่วน โดยข้อสอบ Academic จะเน้นไปที่การวิเคราะห์และความเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนกว่า ในขณะที่ข้อสอบ General จะเน้นไปที่สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

 

วัตถุประสงค์ของการสอบ

IELTS Academic ถูกออกแบบมาเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ในขณะที่ IELTS General เหมาะสำหรับการทำงานและการย้ายถิ่นฐาน

 

ใครควรสอบ IELTS Academic

หากคุณมีแผนที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก IELTS Academic จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม

 

ใครควรสอบ IELTS General

หากคุณมีแผนที่จะทำงานในต่างประเทศหรือย้ายถิ่นฐาน IELTS General จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า

 

เนื้อหาของข้อสอบ IELTS Academic จะมีการทดสอบในสี่ทักษะหลัก คือ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด แต่ละทักษะจะมีรูปแบบการสอบที่เฉพาะเจาะจง

รายละเอียดของการสอบ IELTS Academic

เนื้อหาของข้อสอบ IELTS Academic

IELTS Academic จะมีการทดสอบใน 4 ทักษะหลัก คือ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด แต่ละทักษะจะมีรูปแบบการสอบที่เฉพาะเจาะจง

 

การสอบอ่าน (Reading) ของ IELTS Academic

การสอบอ่านของ IELTS Academic จะประกอบด้วยบทความที่มาจากหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ เนื้อหาจะมีความซับซ้อนและต้องการการวิเคราะห์ ซึ่งต้องใช้ความเข้าใจจากการอ่านแล้ววิเคราะห์ ถึงจะสามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้

 

การสอบเขียน (Writing) ของ IELTS Academic

การสอบเขียนจะมีสองพาร์ท พาร์ทแรกจะให้ผู้สอบอธิบายข้อมูลที่ปรากฏในกราฟ ตาราง หรือแผนภาพ พาร์ทที่สองจะเป็นการเขียนเรียงความที่ต้องแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายเรื่องที่กำหนด ตามหลักการ Writing Essay

 

การสอบฟัง (Listening) ของ IELTS Academic

การสอบฟังจะประกอบด้วยการฟังบันทึกเสียงสั้น ๆ หลายเรื่อง ซึ่งอาจเป็นการสนทนาในชีวิตประจำวันหรือการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งความยากของการสอบฟังนี้ คือ สำเนียงที่หลากหลายของข้อสอบ จึงทำให้ผู้เข้าสอบต้องหมั่นฝึกฝนเป็นอย่างมากในหลากหลายสำเนียงเพื่อสร้างความคุ้นชินก่อนสอบจริง

 

การสอบพูด (Speaking) ของ IELTS Academic

การสอบพูดจะเป็นการสนทนาตัวต่อตัวกับผู้สอบถาม โดยจะมีการถามคำถามทั่วไป การพูดเรื่องที่กำหนด และการอภิปรายในหัวข้อที่ซับซ้อน ซึ่งข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 พาร์ท ได้แก่ Questions & Answers, การพูดคุยกับเจ้าของภาษา และ Discussion โดยทั้งหมดนร้ใช้เวลาเพียง 10-13 นาที เท่านั้น หากเตรียมตัวมาไม่ดีแล้วล่ะก็บอกได้เลยว่ายากมากที่จะคว้ามาแต่ละคะแนน

IELTS General จะมีการทดสอบในสี่ทักษะหลักเช่นเดียวกับ IELTS Academic แต่เนื้อหาจะมีความเป็นกันเองและเน้นไปที่สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดของการสอบ IELTS General

เนื้อหาของข้อสอบ IELTS General

IELTS General จะมีการทดสอบใน 4 ทักษะหลัก เช่นเดียวกับ IELTS Academic แต่เนื้อหาส่วนใหญ่จะมีความเป็นกันเองและเน้นไปที่สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

 

การสอบอ่าน (Reading) ของ IELTS General

การสอบอ่านของ IELTS General จะประกอบด้วยบทความจากหนังสือพิมพ์ วารสาร โฆษณา และคู่มือการใช้งาน เนื้อหาจะไม่ซับซ้อนเท่า IELTS Academic ถึงแม้จะไม่ซับซ้อนเท่า IELTS Academic แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าง่าย ดังนั้นแล้วห้ามชะล่าใจเด็ดขาด

 

การสอบเขียน (Writing) ของ IELTS General

การสอบเขียนจะมี 2 ส่วน ส่วนแรกจะให้ผู้สอบเขียนจดหมาย ส่วนที่สองจะเป็นการเขียนเรียงความที่ต้องแสดงความคิดเห็นหรือเล่าเรื่อง แน่นอนว่าสำหรับการสอบ IELTS แล้ว ไม่ว่าจะสอบแบบไหนก็จำเป็นต้องใช้หลักการ Writing Essay ในการเขียนเพื่อตอบอยู่เสมอ

 

การสอบฟัง (Listening) ของ IELTS General

การสอบฟังของ IELTS General จะเหมือนกับ IELTS Academic โดยจะประกอบด้วยการฟังบันทึกเสียงสั้น ๆ หลายเรื่อง แต่หัวข้อการพูดคุยอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นแล้วในเรื่องความยากและสำเนียงของข้อสอบที่ต้องพบเจอนั้นเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ ควรเตรียมตัว ฝึกฝน มาไม่น้อยไปกว่าการเข้าสอบ IELTS Academic

 

การสอบพูด (Speaking) ของ IELTS General

การสอบพูดของ IELTS General จะเหมือนกับ IELTS Academic โดยจะเป็นการสนทนาตัวต่อตัวกับผู้สอบถาม แน่นอนว่าข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 พาร์ท ได้แก่ Questions & Answers, การพูดคุยกับเจ้าของภาษา และ Discussion เช่นเดียวกันกับการสอบ IELTS Academic ดังนั้นการหมั่นฝึกฝน จึงเป็นวิธีเดียวในการช่วยลดความกดดัน ความตื่นเต้น และช่วยให้คว้าทุกคะแนนมาครอง

 

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IELTS ได้ที่

เปรียบเทียบความยากของ IELTS Academic กับ IELTS General

การอ่านและการเขียน

IELTS Academic จะมีความซับซ้อนและต้องการการวิเคราะห์มากกว่า ส่วน IELTS General จะมีเนื้อหาที่เป็นกันเองและเข้าใจง่ายกว่า

 

การฟังและการพูด

ทั้งสองรูปแบบจะมีความยากคล้ายคลึงกัน เนื่องจากการสอบฟังและพูดจะเหมือนกันในทั้งสองประเภท

 

การเลือกสอบ IELTS Academic หรือ General ตามเป้าหมาย

การศึกษาในต่างประเทศ หากคุณต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ IELTS Academic จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

การทำงานในต่างประเทศ หากคุณต้องการทำงานในต่างประเทศ IELTS General จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม

การย้ายถิ่นฐาน หากคุณต้องการย้ายถิ่นฐาน IELTS General จะเป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา

 

วิธีการเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS

การศึกษาตัวอย่างข้อสอบ IELTS

การศึกษาตัวอย่างข้อสอบ IELTS หรือ การทำข้อสอบ IELTS ย้อนหลัง จะช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบและแนวทางการสอบที่ดีขึ้น มากไปกว่านั้นยังทำให้เราได้เห็นจุดผิดพลาดของเรา เพื่อแก้ไข และฝึกฝนซ้ำๆจนทำให้ไม่พลาดในจุดนั้นอีก

 

การฝึกฝนภาษาอังกฤษทุกวัน

การฝึกฝนภาษาอังกฤษทุกวันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและทักษะในการสอบ ไม่จำเป็นต้องยึดติดว่าจะต้องเป็นคอร์สเรียน วีดีโอ หรือปฏิทินคำศัพท์ แต่เป็นการทำให้ภาษาอังกฤษอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวัน

 

การเตรียมตัวด้วยอินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ตมีทรัพยากรมากมายที่สามารถช่วยให้เตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS ได้ ไม่ว่าจะเป็น วิดีโอสอน บทความ และแบบฝึกหัด ซึ่งยังสามารถเลือกที่เหมาะสมกับความชอบของเราได้อีกด้วย จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ฟรีและดีอีกด้วย

 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ การเตรียมตัวสอบ IELTS ด้วยตัวเอง อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ IELTS

1) IELTS Academic และ IELTS General ต่างกันยังไง?
IELTS Academic และ IELTS General มีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของเนื้อหาและวัตถุประสงค์การสอบ IELTS Academic เน้นไปที่การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและการวิจัย ขณะที่ IELTS General จะเน้นไปที่ทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การทำงาน และการย้ายถิ่นฐาน เนื้อหาของข้อสอบ Academic จะซับซ้อนกว่าและต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า ในขณะที่ข้อสอบ General จะเน้นการใช้ภาษาในสถานการณ์ทั่วไป

2) ควรเลือกสอบ IELTS Academic หรือ General ถ้าต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ?
ถ้ามีแผนที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ควรเลือกสอบ IELTS Academic เนื่องจากสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ต้องการคะแนนจากการสอบประเภทนี้เพราะมันแสดงถึงความสามารถในการเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาการ

3) ถ้าต้องการทำงานในต่างประเทศ ควรเลือกสอบ IELTS ประเภทไหน?
ถ้าคุณต้องการทำงานในต่างประเทศ การสอบ IELTS General จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า เพราะข้อสอบนี้เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการทำงานและชีวิตประจำวัน ซึ่งนายจ้างและองค์กรต่างๆ มักจะยอมรับคะแนนจากการสอบประเภทนี้เพื่อประเมินทักษะการสื่อสารของคุณในสถานการณ์ต่างๆ

4) การเตรียมตัวสอบ IELTS Academic และ General แตกต่างกันยังไง?
การเตรียมตัวสอบ IELTS Academic และ IELTS General จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากเนื้อหาของข้อสอบแตกต่างกัน การเตรียมตัวสำหรับ IELTS Academic ควรเน้นการอ่านและเขียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นวิชาการ เช่น บทความวิจัย กราฟ และข้อมูลสถิติ ขณะที่การเตรียมตัวสำหรับ IELTS General ควรเน้นการอ่านและเขียนเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น จดหมาย โฆษณา และบทความข่าว

5) IELTS Academic หรือ General ยากกว่ากัน?
ความยากของการสอบ IELTS Academic และ General ขึ้นอยู่กับความถนัดและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี อาจพบว่า IELTS Academic ง่ายกว่า เพราะเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนและการวิเคราะห์ข้อมูล ขณะที่ IELTS General อาจเหมาะกับผู้ที่มีทักษะการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันและการทำงาน อย่างไรก็ตาม การเตรียมตัวที่ดีสามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบได้ทั้งสองประเภท

สรุปความสำคัญของ IELTS

การเลือกสอบ IELTS Academic หรือ IELTS General ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ หากคุณต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ IELTS Academic จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ในขณะที่ IELTS General จะเหมาะสำหรับการทำงานและการย้ายถิ่นฐาน

 

Westminster หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น และขอให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบ IELTS