English for Academic Purposes

คอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืน

หากเรียนหลักสูตร EAP แล้ว จะได้ประโยชน์อะไรบ้าง จำเป็นแค่ไหน?

EAP ถือเป็นภาษาอังกฤษระดับสูงสุดของการเรียนภาษาอังกฤษ ความรู้ที่จะได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง คำศัพท์ แกรมม่า หรือทักษะการคิดวิเคราะห์จากการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนนั้น จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และเมื่อเข้าสู่การสอบไม่ว่าจะเป็นการสอบที่โรงเรียน การสอบวัดผล IELTS TOEFL จะสามารถทำคะแนนได้ดีแบบก้าวกระโดด เพราะคุณมีทักษะภาษาที่มากเพียงพอในการทำคะแนนระดับสูง

 

ดังนั้นจึงพูดได้ว่า รูปแบบการเรียน EAP คือการสร้างพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่แข็งแรงและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกๆสถานการได้อย่างมั้นใจ

 

การวัดผลภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ วัดอย่างไร

 

ทำความรู้จะกับ Common European Framework (CEF) หลายๆคนอาจจะเคยเห็น ภาษาอังกฤษระดับ A1 B2 C1 นี่แหละคือรูปแบบการแบ่งระดับทักษะทางภาษาแบบสากล ซึ่งอธิบายได้ตามดารางด้านล่าง

ทำความรู้จักหลักสูตร English for Academic Purposes (EAP)

EAP ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ หรือเรียกอย่างง่ายว่าภาษาอังกฤษรูปแบบทางการ ซึ่งต่างจากภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (General English) ทักษะภาษาอังกฤษรูปแบบ EAP มีความจำเป็นอย่างมากในการเรียนหลักสูตรนานาชาติหรือการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการทำข้อสอบวัดผลภาษาอังกฤษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น IELTS หรือ TOEFL ซึ่งจะมีรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Academic Form จะมีการใช้โครงสร้างประโยค คำศัพท์ แกรมม่า ในระดับสูง รวมไปถึงการเน้น Critical Thinking มาใช้ร่วมด้วย

EAP ครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ นั้นก็คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งตารางด้านล่างจะยกตัวอย่างเพื่ออธิบายความแตกต่างระหว่าง General English และ EAP ให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น (การยกตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น)

 

General English และ EAP แตกต่างกันอย่างไร

ทำไมต้องเรียน English for Academic Purposes

หลักสูตร English for Academic Purposes

+ หลักสูตร EAP เหมาะกับใคร

  • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่กำลังเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
  • นักเรียน นักศึกษาที่กำลังเริ่มเตรียมตัวสอบ IELTS TOEFL แต่พื้นฐานภาษาอังกฤษยังไม่แน่น หรือ พื้นฐานระดับกลางแต่มีความต้องการที่จะต้องใช้คะแนน IELTS ระดับ C1 – C2 ซึ่งถือว่าเป็นระดับคะแนน IELTS 6.5-7.0+ ที่สูงมาก
  • นักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะศึกษาในต่างประเทศ
  • นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
  • วัยทำงานหรือนักวิจัยที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน เขียนรีพอร์ท เขียนตีพิมพ์ผลงาน
  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับศักยภาพของตน

+ ทำไมถึงต้องเรียน EAP ที่
Westminster School of English

ตอบสั้นๆของเรื่องนี้คือ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 25 ปี ของสถาบันและตัวอาจารย์ผู้ควบคุมหลักสูตร อาจารย์ Richard Hallows ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร EAP สำหรับนักศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยระดับโลกอย่าง Imperial College London รวมไปถึงมหาวิทยาลัยอื่นๆตลอดเวลา 25 ปีที่ผ่านมา เช่น Kings College London, Queen Mary, University of Portsmouth, University of Sheffield, University of Sussex 

และที่สำคัญ Westminster School of English ยังได้รับความไว้วางใจจาก University of Portsmouth จากประเทศอังกฤษให้ดำเนินการสอนหลักสูตร EAP (Pre-sessional English) ในประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย TOP UK กว่า 35 แห่ง รวมไปถึงการได้รับการไว้วางใจจาก University of New South Wales (UNSW College) มหาวิทยาลัยอันดับที่ 19 ของโลกให้สอนหลักสูตร University English Entry Course สำหรับนักศึกษา UNSW ระดับปริญญาตรี โท เอก แห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดังนั้นผู้เรียนจึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่า คุณจะได้เรียนหลักสูตรที่มีคุณภาพระดับโลก และดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยทั้งในด้านคุณภาพของสถาบัน คุณภาพของครูผู้สอน และ การเป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาระดับโลก

หากเรียนหลักสูตร EAP แล้ว จะได้ประโยชน์อะไรบ้าง จำเป็นแค่ไหน?

English For Academic Purposes 1
(B1) : 60 hrs

English For Academic Purposes 1
(B1) : 60 hrs

คอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืน ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษขั้นสูง เหมาะสำหรับคนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ B1

English For Academic Purposes 2
(B2) : 60 hrs

English For Academic Purposes 2
(B2) : 60 hrs

คอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืน ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษขั้นสูง เหมาะสำหรับคนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ B2

Advanced English for Academic Purposes (upper B2) : 50 hrs

Advanced English for Academic Purposes (upper B2) : 50 hrs

คอร์สเตรียมความพร้อมทักษะภาษาในเชิงวิชาการสำหรับการเขียน Research Essay และ Academic Presentation เหมาะสำหรับคนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับสูงกว่า B2

หากเรียนหลักสูตร EAP แล้ว จะได้ประโยชน์อะไรบ้าง จำเป็นแค่ไหน?

EAP ถือเป็นภาษาอังกฤษระดับสูงสุดของการเรียนภาษาอังกฤษ ความรู้ที่จะได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง คำศัพท์ แกรมม่า หรือทักษะการคิดวิเคราะห์จากการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนนั้น จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และเมื่อเข้าสู่การสอบไม่ว่าจะเป็นการสอบที่โรงเรียน การสอบวัดผล IELTS TOEFL จะสามารถทำคะแนนได้ดีแบบก้าวกระโดด เพราะคุณมีทักษะภาษาที่มากเพียงพอในการทำคะแนนระดับสูง

ดังนั้นจึงพูดได้ว่า รูปแบบการเรียน EAP คือการสร้างพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่แข็งแรงและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกๆสถานการณ์ได้อย่างมั้นใจ การวัดผลภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ วัดอย่างไร

ทำความรู้จะกับ Common European Framework (CEF) หลายๆคนอาจจะเคยเห็น ภาษาอังกฤษระดับ A1 B2 C1 นี่แหละคือรูปแบบการแบ่งระดับทักษะทางภาษาแบบสากล ซึ่งอธิบายได้ตามตารางดังต่อไปนี้

English For Academic Purposes 1

ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ป.ตรี โท เอก
ด้วย Unconditional Offer
สำหรับผู้ที่ได้รับ unconditional offer จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ แต่ต้องการที่จะเตรียมความพร้อมด้าน Academic English ก่อนไปศึกษาต่อ
กลัวสอบไม่ผ่าน
Pre-sessional English
สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องเรียน Pre-sessional English ก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาและมีความกังวลว่าจะสอบไม่ผ่าน หลักสูตรนี้ช่วยได้อย่างแน่นอน
เรียนหลักสูตร Inter/English Programme ในประเทศไทย
สำหรับน้องที่จะเรียนต่อหลักสูตร Inter/English Programmes ในประเทศไทย แต่ยังขาดความมั่นใจในเรื่องของ Academic Writing หลักสูตรนี้จะช่วยน้องๆได้แน่นอน 

ตารางเรียน

ตารางเรียนมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง
กรุณาติดต่อสถาบันฯเพื่อสอบถามรับข้อมูลเพิ่มเติม

โปรโมชั่นคอร์ส Academic Essay Writing and University Preparation

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามราคา และรับสิทธิ์โปรโมชั่นพิเศษประจำเดือน

ความคิดเห็นจากของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้

ประสบการณ์การเรียนในหลักสูตร Academic Essay Writing & University Preparation

คอร์ส IELTS ที่ Westminster

พัฒนามาเพื่อให้นักเรียนของเราสอบได้คะแนนตามที่คาดหวัง และได้ผลลัพธ์จริง

พิสูจน์แล้วด้วยผลลัพธ์จริงจากนักเรียนของเรา

เรียนที่นี่ รุ่นพี่คอนเฟิร์มสอบได้ IELTS 7.0-8.0

รายละเอียดคอร์สเรียน IELTS & Promotions