fbpx

Academic Essay Writing & University Preparation

เตรียมความพร้อมกับ Academic English

ก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ & หลักสูตรอินเตอร์ฯ

ทำไมถึงควรเรียนหลักสูตรนี้

ก่อนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือ หลักสูตรอินเตอร์ฯ 

หลักสูตรนี้ มีลักษณะการเรียนการสอนที่คล้ายกับหลักสูตร Pre-sessional English ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะภาษาในเชิงวิชาการสำหรับการเขียน Research Essay และ Academic Presentation ในการศึกษารูปแบบตะวันตก ซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศไทย ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเหมาะกับ ผู้ที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกับรูปแบบการศึกษาที่จะได้พบในอนาคต และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธภาพ รวมถึงทำคะแนนได้ดีตั้งแต่วันแรกของการเรียน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ป.ตรี โท เอก ด้วย Unconditional Offer
สำหรับผู้ที่ได้รับ unconditional offer จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ แต่ต้องการที่จะเตรียมความพร้อมด้าน Academic English ก่อนไปศึกษาต่อ
กลัวสอบไม่ผ่าน Pre-sessional English
สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องเรียน Pre-sessional English ก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาและมีความกังวลว่าจะสอบไม่ผ่าน หลักสูตรนี้ช่วยได้อย่างแน่นอน
เรียนหลักสูตร Inter/English Programme ในประเทศไทย

สำหรับน้องที่จะเรียนต่อหลักสูตร Inter/English Programmes ในประเทศไทย แต่ยังขาดความมั่นใจในเรื่องของ Academic Writing หลักสูตรนี้จะช่วยน้องๆได้แน่นอน 

Westminster คือผู้เชี่ยวชาญ

Academic English ด้วยประสบการณ์สอน Pre-sessional English ในมหาวิทยาลัยดังใน UK กว่า 15 ปี

เหตุผลที่สำคัญที่สุดคืออาจารย์ผู้สอนและทีมงาน ซึ่งอาจารย์ Richard Hallows ได้มีประสบการณ์การสอน Pre-sessional English ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศอังกฤษกว่า 15 ปี และได้รับการเชิญให้เป็นอาจารย์สอน Imperial College London ถึง 2 ปีซ้อน มหาวิทยาลัยที่อาจารย์ของเรา อาธิเช่น

เป้าหมายของหลักสูตรนี้

เน้นให้เขียนเป็น พูด Present ได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรนี้จะทำให้นักเรียนหมดความกังวล ควาวกลัวที่ว่าจะไม่ผ่าน Pre-sessional หรือ จะเครียดกับการเรียนในเทอมแรกของชีวิตมหาวิทยาลัย คอร์สนี้จะทำให้นักเรียน รู้และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้น


เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้วเรียนจะสามารถ

 • เขียน academic essay 1000-1500 ได้ตามมาตรฐานของประเทศต่างๆที่พูดภาษาอังกฤษ
 • สามารถนำเสนอเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถรับมือกับการเรียนการสอนต่างวัฒนธรรมได้อย่างดี

โครงสร้างของหลักสูตร


เรียนวิธีการเขียน Academic Essay

 • การวางแผนโครงสร้างของการเขียนรายงานในเชิงวิชาการ

 • วิธีการนำความรู้จากการอ่านจาก original sources และนำมาปรับเขียนให้สอดคล้องกับหัวข้อรายงาน โดยวิธีการทางการเขียนเชิงวิชาการ หรือเรียกว่า Reading into writing

 • นอกจากการเขียนโครงสร้างโดยรวมของ Essay แล้วนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการวางโครงสร้างในแต่ละพารากราฟให้เคลียร์และถูกต้องตามหลักการ

 • เรียนรู้วิธีการหลีกเลี่ยง plagiarism โดยการใช้ references and quotations (รูปแบบ Harvard referencing Systems)

 • เรียนรู้วิธีการเขียน Academic Essay ทั้งหมด 4 ประเภท รวมไปถึงการใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมของแต่ละประเภท นั่นก็คือ

 discussion, compare and contrast,

 argument, and descriptive essay

เรียนวิธีการพูดและนำเสนอหน้าชั้นแบบ Academic Presentation

 • วางแผนโครงสร้างของการทำ Presentation

 • วิธีการทำ power point presentation ในเชิงวิชาการ

 • การพูดนำเสนอให้ชัดเจน ตรงประเด็น โดยการใช้เทคนิคการนำเสนอข้อมูล การใช้เสียง การเน้นข้อมูล โดยเทคนิคดังต่อไปนี้

 speaking techniques such as stress and

 intonation, natural rhythm, and chucking

 your words together

ตารางเรียน

เปิดสอนตลอดปี กรุณาติดต่อเพื่อขอตารางเรียนของแต่ละสาขา

สาขาที่เปิดสอน อโศก ลาดพร้าว ปิ่นเกล้า จุฬาฯสามย่านมิตรทาวรน์

กรอกข้อมูลเพื่อรับตารางเรียน และ โปรโมชั่น

ความคิดเห็นจากของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้

ประสบการณ์การเรียนในหลักสูตร Academic Essay Writing & University Presentation

Charatporn Assavasoth (Pear)

University College London (UCL)

ความตั้งใจแรกที่สมัครเรียนคอร์สนี้คือเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งเมื่อได้เรียนแล้วเนื้อหาคอร์สเรียนค่อนข้างยาก แต่ในขณะเดียวกันทำให้เราได้เตรียมพร้อมสำหรับการไปเรียนต่อได้มากจริงๆ อาจารย์ผู้สอน (Kevin) มีประสบการณ์การสอนนักเรียนต่างชาติอยู่แล้ว จึงค่อนข้างชำนาญและเข้าใจเด็ก อาจารย์เอาใจใส่นักเรียนและการสอนอย่างมาก พยายาม balance ทุกทักษะ มีวิธีการสอนเฉพาะตัว ซึ่งการสอนเรื่องการอ่าน ทำให้อ่านบทความได้รวดเร็วขึ้นและจับใจความได้มากขึ้น สำเนียงการพูดของผู้สอนเองก็ช่วยให้เราคุ้นเคยกับสำเนียงอังกฤษ ในส่วนการเขียนคอร์สนี้ค่อนข้างเน้นมาก ซึ่งทำให้เราได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนที่ดีขึ้นมากๆ รู้ขั้นตอนและวิธีการเขียน ประกอบกับคำศัพท์ใหม่ที่อาจารย์อัดแน่นมาก และเนื่องจากอาจารย์ใส่ใจนักเรียนทุกคน โดยมีการให้ comment ส่วนตัวในทุกๆครั้งที่มีการเขียน essay ซึ่งทำให้เด็กพัฒนาไปได้มาก พร้อมกับรู้จุดดีจุดด้อยของตัวเองจึงพัฒนาได้ตรงจุด ในส่วนการทักษะการพูด อาจารย์ได้เปิดโอกาสให้มีการแสดงบทบาทสมมุติในเรื่องที่ใกล้ตัว และฝึก Presentation ทำให้เราคุ้นเคยกับภาษามากขึ้นและได้เรียนรู้คำศัพท์พร้อมกับวัฒนธรรมต่างๆในชีวิตประจำวันไปพร้อมกัน พร้อมกับได้รู้ข้อควรแก้ไขในการพรีเซ้นงานของตัวเองอีกด้วยค่ะ นอกเหนือจากวิชาการที่ได้แล้ว การเรียนคอร์สนี้ยังทำให้เราได้ผลพลอยได้ที่ดีมากๆคือ การได้รู้จักเพื่อนๆที่จะไปเรียนต่อในปีเดียวกัน ซึ่งทำให้ได้มิตรภาพที่ดีเยี่ยม เตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่ค่ะ

Korntat Sookchaloem (Tong)

University of Dundee

เป็นคอร์สที่เตรียมความพร้อม ในการพัฒนาทักษะทางภาษามาก ๆ ครับ สำหรับผู้ที่จะไปเรียนต่อ pre-sessional course ครับ เพราะผมต้องการไปเรียนระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัย Dundee ที่ UK สาขา international commercial law ครับในคอร์สนี้อาจารย์มีคุณภาพตั้งใจสอนรวมถึงสนใจและเอาใจใส่นักเรียนมาก ๆ เช่น writing ก็จะเรียกไปปรึกษาให้คำเเนะนำเป็นกันเองอย่างส่วนตัวครับ ครับหลังจากเรียนเสร็จกลับมาทบทวนทำให้รู้ว่าทักษะเราดีขึ้น เช่น อ่านภาษาอังกฤษบทความที่เป็น academic ได้เร็วขึ้นมากครับ คอร์สนี้ทำให้ได้พบเพื่อนหลาย ๆ มหาวิทยาลัยที่จะไปเรียนต่อในต่างประเทศครับ เป็น connection ที่ดีเยี่ยมครับ สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เปิดคอร์สนี้ และอาจารย์ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมแบบนี้ มีไม่กี่แห่งครับขอแนะนำ Westminster International เลยครับผม

Sirada Chaisuwan (Sai)

Digital Marketing (MSc), University of Southampton

เรียนแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆตอนไปเรียนต่อค่ะ ดีใจที่ได้เรียนคอร์สนี้เลยอยากแนะนำให้เพื่อนๆเรียนต่อเลยค่ะ

Veevarin Charoenporn (Fai)

MSc Addiction Studies, King’s college London

ตอนแรกมีปัญหาสมัครเรียนคอร์ส presessional English ที่ UK ไม่ทัน โชคดีได้มาเจอคอร์สของWestminster ที่ออกแบบมาเพื่อการเตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศโดยเฉพาะ ประทับใจการเรียนคอร์ส academic English ที่Westminsterมากค่ะ กลุ่มเรียนไม่ใหญ่เกินไป มีกิจกรรมที่ให้ทุกคนในclassได้เสริมทักษะภาษาอังกฤษมากมาย คุณครูใส่ใจนักเรียนทุกคน ให้คอมเม้นอย่างใกล้ชิดตลอด เรียนจบมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาก คุ้มค่ามากๆที่เลือกเรียนที่นี่ค่ะ

Ploypisut Pratoomkhate (Eye)

MSc International Business, Anglia Ruskin University

ได้เรียนรู้การเขียน essay ที่จะนำไปใช้จริงในการเรียนต่อที่อังกฤษ มีโอกาสได้ฝึก present และมี feedback จากอาจารย์จากทุกๆแบบฝึกหัด และได้พูดคุยกับอาจารย์ในเรื่องต่างๆนอกเหนือจากการเรียนค่ะ บรรยากาศตอนเรียนเป็นกันเอง เรียนสนุกค่ะ

Ekaphum Thornrapappisarn (Cheeta)

Physical Therapy Program, Mahidol University

To success in English is not only about achieving in listening, reading, speaking and writing, but it is also vital to integrate all of these skills and apply it in learning. This course is the perfect combination encouraging me to use English effectively in university. It boots up my confidence to do presentation and essay writing, academically.

Papangkorn Jintachat (Fong)

MA International Relations, University of Exeter

เรียน Academic essay writing and presentation ช่วยให้เราสามารถเตรียมตัวในการเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษได้อย่างดี นอกจากเราจะสามารถพัฒนาการเขียนแล้ว ความมั่นใจในการพูดสำหรับ Presentation ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

Nuttinee Booranasuntikoon (Meen)

MSc Technology Management, UCL

มีนแนะนำคอร์ส Essay Writing & University Preparation ที่ Westminster (Thailand) สำหรับคนที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศค่ะจากการที่มีนได้เรียนคอร์สนี้ รู้สึกว่าได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างมากในการไปเรียนต่อในมหาลัยต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการ Discuss ใน Seminar ทักษะในการ Present หน้าชั้นเรียน และทักษะในการเขียน Essay ยอมรับว่าในตอนแรกมีความกังวลในการไปเรียนต่อ ว่าเราจะสามารถไป Discuss กับ International students คนอื่น ๆ ได้มั้ย แล้ววิธีการในการเขียน Essay และการ Present เรายังรู้สึกว่าเราต้องพัฒนาอีก แต่หลังจากเรียนคอร์สนี้กับ Kevin เค้าช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ในทุกๆด้านเลยค่ะ สิ่งที่ประทับใจจากการเรียนกับคุณครู Kevin คือการที่เค้ามี Vocabulary ใหม่ๆ ให้เราทุกคลาส รวมทั้งช่วยทบทวนจนทุกคนในคลาสจำได้ ส่วนการนำเสนอ Presentation หน้าชั้นเรียนจาก Topic ที่เราเลือก เมื่อ Present เสร็จเรียบร้อย เค้าจะบอกเราว่าจุดไหนที่ดีแล้วและจุดไหนที่ยังต้องปรับปรุง มีการซ้อมการตอบคำถามที่อาจเจอหลัง Present ด้วยค่า ท้ายสุดคือ Essay Kevin เค้าจะตรวจอย่างละเอียดบรรทัดต่อบรรทัดเลยค่ะและเค้าจะแนะนำรายละเอียดในการเขียนไม่ว่าจะในส่วน Introduction Body หรือ Conclusion ที่เราต้องจัดทำเมื่อเข้าเรียนที่มหาลัยต่างประเทศค่ะ;))

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อที่

The United Kingdom

ตัวแทนการอย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมให้คำ

แนะนำหลักสูตรมหาวิทยาลัย ดำเนินการสมัคร จนได้วีซ่า

บริการฟรีทุกขั้นตอน

ดูเพิ่มเติม >

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อที่ USA

ตัวแทนการอย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมให้คำ

แนะนำหลักสูตรมหาวิทยาลัย ดำเนินการสมัคร จนได้วีซ่า

บริการฟรีทุกขั้นตอน

ดูเพิ่มเติม >

กรอกข้อมูลเพื่อรับตารางเรียน และ โปรโมชั่น

Close Menu