ทำไมถึงควรเรียนหลักสูตรนี้
ก่อนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือ หลักสูตรอินเตอร์ฯ

หลักสูตรนี้ มีลักษณะการเรียนการสอนที่คล้ายกับหลักสูตร Pre-sessional English ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะภาษาในเชิงวิชาการสำหรับการเขียน Research Essay และ Academic Presentation ในการศึกษารูปแบบตะวันตก ซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศไทย ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเหมาะกับ ผู้ที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกับรูปแบบการศึกษาที่จะได้พบในอนาคต และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธภาพ รวมถึงทำคะแนนได้ดีตั้งแต่วันแรกของการเรียน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ป.ตรี โท เอก
ด้วย Unconditional Offer
สำหรับผู้ที่ได้รับ unconditional offer จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ แต่ต้องการที่จะเตรียมความพร้อมด้าน Academic English ก่อนไปศึกษาต่อ
กลัวสอบไม่ผ่าน
Pre-sessional English
สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องเรียน Pre-sessional English ก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาและมีความกังวลว่าจะสอบไม่ผ่าน หลักสูตรนี้ช่วยได้อย่างแน่นอน
เรียนหลักสูตร Inter/English Programme ในประเทศไทย
สำหรับน้องที่จะเรียนต่อหลักสูตร Inter/English Programmes ในประเทศไทย แต่ยังขาดความมั่นใจในเรื่องของ Academic Writing หลักสูตรนี้จะช่วยน้องๆได้แน่นอน 

เป้าหมายของหลักสูตรนี้ เน้นให้เขียนเป็น พูด Present ได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรนี้จะทำให้นักเรียนหมดความกังวล ควาวกลัวที่ว่าจะไม่ผ่าน Pre-sessional หรือ จะเครียดกับการเรียนในเทอมแรกของชีวิตมหาวิทยาลัย คอร์สนี้จะทำให้นักเรียน รู้และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้วเรียนจะสามารถ

 • เขียน academic essay 1000-1500 ได้ตามมาตรฐานของประเทศต่างๆที่พูดภาษาอังกฤษ
 • สามารถนำเสนอเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถรับมือกับการเรียนการสอนต่างวัฒนธรรมได้อย่างดี

โครงสร้างของหลักสูตร

+ เรียนวิธีการเขียนและเรียนรู้
แบบ Academic Essay

 • การวางแผนโครงสร้างของการเขียนรายงานในเชิงวิชาการ
 • วิธีการนำความรู้จากการอ่านจาก original sources และนำมาปรับเขียน ให้สอดคล้องกับหัวข้อรายงาน โดยวิธีการทางการเขียนเชิงวิชาการ หรือเรียกว่า Reading into writing
 • นอกจากการเขียนโครงสร้างโดยรวมของ Essay แล้วนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการวางโครงสร้างในแต่ละพารากราฟให้เคลียร์และถูกต้องตามหลักการ
 • เรียนรู้วิธีการหลีกเลี่ยง plagiarism โดยการใช้ references and quotations (รูปแบบ Harvard referencing Systems)
 • เรียนรู้วิธีการเขียน Academic Essay ทั้งหมด 4 ประเภท รวมไปถึงการใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมของแต่ละประเภท นั่นก็คือ discussion, compare and contrast, argument, and descriptive essay

+ เรียนวิธีการพูดและนำเสนอหน้าชั้น
แบบ Academic Presentation

+ เรียนวิธีการพูดและนำเสนอหน้าชั้น แบบ Academic Presentation

 • วางแผนโครงสร้างของการทำ Presentation
 • วิธีการทำ power point presentation ในเชิงวิชาการ
 • การพูดนำเสนอให้ชัดเจน ตรงประเด็น โดยการใช้เทคนิคการนำเสนอข้อมูล การใช้เสียง การเน้นข้อมูล โดยเทคนิคดังต่อไปนี้ speaking techniques such as stress and intonation, natural rhythm, and chucking your words together

ตารางเรียน

ตารางเรียนมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง
กรุณาติดต่อสถาบันฯเพื่อสอบถามรับข้อมูลเพิ่มเติม

โปรโมชั่นคอร์ส Academic Essay Writing and University Preparation

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามราคา และรับสิทธิ์โปรโมชั่นพิเศษประจำเดือน

ความคิดเห็นจากของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้

ประสบการณ์การเรียนในหลักสูตร Academic Essay Writing & University Preparation

คอร์ส IELTS ที่ Westminster

พัฒนามาเพื่อให้นักเรียนของเราสอบได้คะแนนตามที่คาดหวัง และได้ผลลัพธ์จริง

พิสูจน์แล้วด้วยผลลัพธ์จริงจากนักเรียนของเรา

เรียนที่นี่ รุ่นพี่คอนเฟิร์มสอบได้ IELTS 7.0-8.0

รายละเอียดคอร์สเรียน IELTS & Promotions