หลักสูตร University of Portsmouth Pre-sessional English ในประเทศไทย

หลักสูตร University of Portsmouth Pre-sessional English ในประเทศไทย

เพื่อเข้าศึกษาต่อในรอบ September 2024

รับรองผล ยื่นเข้าเรียนแทน IELTS ได้กว่า 30 มหาวิทยาลัยชั้นนำใน UK
Westminster School of English ได้รับความไว้วางใจจาก University of Portsmouth ในสหราชอาณาจักรให้ดำเนินการสอนหลักสูตร Pre-sessional English ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในรูปแบบ face to face สำหรับน้องๆนักเรียนที่ผลคะแนน IELTS ไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมีความจำเป็นต้องเรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรต่อไป ที่สำคัญมากกว่า 30 มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรรับรองผลของหลักสูตรนี้แทนผล IELTS อีกด้วย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
หลักสูตร Pre-sessional English ในประเทศไทย ปี 2023
100% passed and progressed to leading UK universities

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน หลักสูตร Pre-sessional English ในประเทศไทย ปี 2023 100% passed and progressed to leading UK universities

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่รับผล

นักเรียนสามารถนำผล Pre-sessional ของ University of Portsmouth แทนการสอบ IELTS เพื่อรับ Unconditional Offer ในมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
 • Aston University
 • Bangor University
 • Brunel University London
 • De Montfort University
 • Oxford Brookes University
 • Heriot-Watt University
 • Regent’s University London
 • Sheffield Hallam University
 • University College Birmingham
 • University of Bristol
 • University of Chester
 • University of Chichester
 • University of East Anglia
 • University of Essex
 • University of Gloucestershire
 • University of Hertfordshire
 • University of Hull
 • University of Kent
 • University of Leeds
 • University of Leicester
 • University of Liverpool
 • University of Portsmouth
 • University of South Wales
 • University of Sunderland
 • University of the West of England
 • University of Westminster
 • University of York
รายชื่อมหาวิทยาลัยจะมีการอัพเดทเพิ่มเติมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง กรุณาติดต่อ Westminster School of English เพื่อขอรายชื่อมหาวิทยาลัยทั้งหมด

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร

Complete the form to receive our course schedule and special promotion

รายละเอียดหลักสูตร

6 Weeks Pre-sessional English

สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มคะแนน 0.5 band

เช่น นักเรียนได้รับ Conditional Offer ด้วยเงื่อนไขคะแนน IELTS 6.5 แต่นักเรียนมีผลสอบ IELTS 6.0 นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้

เริ่มเรียน : 1 July 2024 – 9 August 2024

Tuition fee: 120,000 THB

10 Weeks Pre-sessional English

สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มคะแนน 1 band

เช่น นักเรียนได้รับ Conditional Offer ด้วยเงื่อนไขคะแนน IELTS 6.5 แต่นักเรียนมีผลสอบ IELTS 5.5 นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้

เริ่มเรียน : 3 June 2024 – 9 August 2024

Tuition fee: 190,000 THB

Programme Leader

Richard Hallows

ประสบการณ์การสอน Pre-sessional & In-sessional English

 • Imperial College London
 • University of Sussex
 • King’s College London
 • University of Portsmouth
 • University of Brighton
 • Queen Mary, University of London
 • Sheffield Hallam University

+ รูปแบบการเรียนการสอน

25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วันจันทร์-ศุกร์
จำนวนนักเรียนไม่เกิน 12 คนต่อ 1 ชั้นเรียน

+ เอกสารการเรียนการสอนประกอบด้วย

 • Classroom-based learning
 • Lectures
 • Seminars
 • Workshops
 • eLearning
 • Self-directed study and homework
You will have regular assessments, and get feedback from your tutor. Yo ur final assessments will include written coursework, oral presentations, in-class tests and examinations.Our assessments are designed to test your reading, writing, speaking and listening skills. You must pass all assessments to meet your degree language requirements and progress to your chosen degree.

+ เรียนหลักสูตรนี้ดีกว่ายังไง

 • นักเรียนได้เรียนแบบ face-2-face มีโอกาสได้โต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอน
 • ไม่จำเป็นต้องสอบ IELTS แบบ UKVI
 • ไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อเรียนหลักสูตรนี้
 • ได้ประสบการณ์การเรียนแบบห้องเรียนโดยอาจารย์ชาวอังกฤษผู้มีประสบการณ์การสอน Pre-sessional ในมหาวิทยาลัยระดับโลก
 • ได้รับ Unconditional Offer ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับอุมศึกษา
 • ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ของ Westminster

+ เอกสารที่ใช้สมัครเรียน

 1. Conditional Offer จากมหาวิทยาลัย
 2. Copy of Passport
 3. ผลสอบภาษาอังกฤษ
 • IELTS
 • TOEFL
 • Duolingo

รายละเอียดของข้อสอบแต่ละประเภท ตรวจสอบได้ที่
University of Portsmouth Website

ความคิดเห็นจากของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้

ประสบการณ์การเรียนในหลักสูตร Academic Essay Writing & University Presentation