IELTS

IELTS คะแนนเต็มเท่าไหร่ เอาไปใช้อะไรได้บ้าง

คะแนน IELTS สำคัญอย่างไรและวิธีใช้คะแนนเพื่อคว้าโอกาสในชีวิต

IELTS คะแนนเต็มเท่าไหร่? เอาไปใช้อะไรได้บ้าง

IELTS คะแนนเต็มเท่าไหร่ เอาไปใช้อะไรได้บ้าง

IELTS คืออะไร

IELTS (International English Language Testing System) คือการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย การทำงาน หรือการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ การสอบนี้เป็นเสมือนสะพานที่ช่วยให้คุณเข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ ในชีวิต

 

คะแนนเต็มของ IELTS

คะแนนเต็มของ IELTS คือ 9 ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ทักษะหลัก ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แต่ละทักษะจะได้รับคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 9 และคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 4 ทักษะจะถูกคำนวณเป็นคะแนนรวม (Overall Band Score)

 

โครงสร้างคะแนนและการให้คะแนน

การสอบ IELTS จะให้คะแนนในแต่ละทักษะตามความสามารถที่ผู้สอบแสดงออกมา คะแนนที่ได้จะอยู่ในช่วง 0-9 โดยมีการคำนวณคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 4 ทักษะเพื่อให้ได้คะแนนรวม

 

IELTS Band Score (Overall) ความหมายของคะแนนแต่ละระดับ

Band 9.0 ผู้ใช้ภาษาที่มีความสามารถในระดับเชี่ยวชาญ

ผู้ที่ได้รับ Band 9 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับเชี่ยวชาญ เหมาะสม สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องในทุกสถานการณ์ กล่าวคือมีความเข้าใจในวัฒนธรรมภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง

 

Band 8.0 ผู้ใช้ภาษาที่มีความสามารถดีเยี่ยม

ผู้ที่ได้รับ Band 8 สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง

 

Band 7.0 ผู้ใช้ภาษาที่มีความสามารถดีมาก

ผู้ที่ได้รับ Band 7 สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องในสถานการณ์ส่วนใหญ่ แต่ยังมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการใช้ภาษา

 

Band 6.0 ผู้ใช้ภาษาที่มีความสามารถดี

ผู้ที่ได้รับ Band 6 สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายสถานการณ์ แต่ยังมีข้อผิดพลาดบางอย่างในการใช้ภาษา

 

Band 5.0 ผู้ใช้ภาษาที่มีความสามารถปานกลาง

ผู้ที่ได้รับ Band 5 สามารถสื่อสารได้ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ แต่ยังมีข้อผิดพลาดและความไม่แน่นอนในการใช้ภาษา

 

Band 4.0 ผู้ใช้ภาษาที่มีความสามารถจำกัด

ผู้ที่ได้รับ Band 4 มีความสามารถในการสื่อสารในบางสถานการณ์ แต่มีข้อผิดพลาดมากและความเข้าใจที่จำกัดในเนื้อหาที่ซับซ้อน

 

Band 3.0 ผู้ใช้ภาษาที่มีความสามารถพื้นฐาน

ผู้ที่ได้รับ Band 3 มีความสามารถในการสื่อสารพื้นฐานในบางสถานการณ์ แต่มีข้อผิดพลาดมากและความเข้าใจที่จำกัด

 

Band 2.0 ผู้ใช้ภาษาที่ไม่เชี่ยวชาญ

ผู้ที่ได้รับ Band 2 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานอย่างมาก แต่ไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Band 1.0 ผู้ที่ไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ผู้ที่ได้รับ Band 0-1 แสดงว่าไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่ได้ทำข้อสอบเลย

 

การใช้คะแนน IELTS

การศึกษาต่อ

การมีคะแนน IELTS ที่ดีจะเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือออสเตรเลีย คะแนน IELTS จะเป็นตัวชี้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณว่าคุณพร้อมสำหรับการเรียนในระดับสูงหรือไม่

 

การทำงาน

หลายบริษัทและองค์กรในต่างประเทศต้องการผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี การมีคะแนน IELTS ที่สูงสามารถเป็นตัวช่วยในการสมัครงานและการเลื่อนตำแหน่งในสายงานที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นงานในสายการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ การแพทย์ หรืออื่น ๆ

 

การย้ายถิ่นฐาน

การย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ คะแนน IELTS เป็นหนึ่งในเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาคำร้องขอย้ายถิ่นฐาน การมีคะแนนที่ดีจะเพิ่มโอกาสในการได้รับการอนุมัติอย่างมาก

 

ทำไมคะแนน IELTS จึงสำคัญ

เสริมสร้างความมั่นใจ การมีคะแนน IELTS ที่ดีไม่เพียงแต่จะเปิดโอกาสในหลายด้าน แต่ยังเสริมสร้างความมั่นใจในความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณ คุณจะรู้สึกพร้อมและมั่นใจเมื่อเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ

เป็นการประเมินที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก IELTS เป็นการทดสอบที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรและสถาบันการศึกษาทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย บริษัท หรือรัฐบาล ดังนั้น การมีคะแนน IELTS จึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างอนาคตที่ดีกว่า

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคะแนน IELTS

1) IELTS คืออะไรและมีคะแนนเต็มเท่าไหร่?
IELTS คือการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก คะแนนเต็มของ IELTS คือ 9 ซึ่งเป็นการประเมินทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

2) คะแนน IELTS แต่ละระดับหมายถึงอะไร?
คะแนน IELTS จะแบ่งเป็นระดับตั้งแต่ 0 ถึง 9 ซึ่งแต่ละระดับจะบ่งบอกถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น คะแนน 6.5 ถือว่ามีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่ดี ส่วนคะแนน 7.5 ขึ้นไปถือว่ามีความสามารถในระดับที่ดีมาก

3) ควรได้คะแนน IELTS เท่าไหร่เพื่อการศึกษาต่อ?
คะแนนที่ต้องการขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่คุณต้องการสมัคร โดยทั่วไป มหาวิทยาลัยชั้นนำมักต้องการคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.5 หรือ 7.0 ขึ้นไป

4) การเตรียมตัวสอบ IELTS ควรทำอย่างไร?
การเตรียมตัวสอบ IELTS ควรเริ่มจากการฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้านอย่างสม่ำเสมอ ใช้ทรัพยากรออนไลน์ เช่น แบบทดสอบตัวอย่าง วิดีโอการสอน และการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและมีการทบทวนเนื้อหาเป็นประจำ

5) คะแนน IELTS มีอายุการใช้งานนานเท่าไหร่?
คะแนน IELTS มีอายุการใช้งาน 2 ปี นับจากวันที่ได้รับผลการสอบ ซึ่งคุณควรใช้คะแนนนี้ในการสมัครเรียนหรือสมัครงานภายในระยะเวลานี้

สรุปIELTS คะแนนเต็มเท่าไหร่ เอาไปใช้อะไรได้บ้าง

คะแนนเต็มของ IELTS คือ 9 และคะแนนนี้สามารถเปิดประตูสู่โอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อ การทำงาน หรือการย้ายถิ่นฐาน การมีคะแนน IELTS ที่ดีจะเป็นการยืนยันถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณ ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและเพิ่มโอกาสในชีวิตของคุณอย่างมหาศาล

 

Westminster ผู้เชี่ยวชาญด้าน IELTS ยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาของ IELTS