เปิดสอน Advanced Level Foundation ในประเทศไทย

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน UK ปี 2024

ข้าม Step A-Level สู่ป.ตรีท็อปยู UK เรียน Foundation ที่ไทยเพียง 9 เดือน

พร้อมเรียนต่อป.ตรีท็อปยู UK มากกว่า 100 มหาลัย

Westminster International ได้รับความไว้วางใจจาก Kings Education ประเทศอังกฤษให้ดำเนินการสอนหลักสูตร Advanced Level Foundation ในประเทศไทย ในรูปแบบ face-to-face สำหรับน้องๆ ที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

Advanced Level Foundation คืออะไร?

หลักสูตรเตรียมความพร้อมพื้นฐานให้กับนักเรียนต่างชาติเพื่อการเตรียมตัวเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Foundation Programme) ที่ผสมผสานเนื้อหาหลักสูตร A-level เข้าไปด้วย ทำให้ความเข้มข้นของหลักสูตรมากกว่า Foundation Programme ปกติผลการประเมินหลังจบหลักสูตรจึง สามารถนำมาเทียบกับ A-level ได้ด้วยเหตุนี้จึงเป็นหนึ่งในเส้นทางที่นักเรียนประสบ ความสำเร็จสูงสุดในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในต่างประเทศ

ทำไมถึงเลือกเรียน Advanced Level Foundation ในประเทศไทย

 • ได้วุฒิการศึกษาของประเทศอังกฤษ
 • รูปแบบการเรียนแบบ face-to-face ด้วยมาตรฐานการสอนเดียวกับประเทศอังกฤษ (UK Teaching Standard)
 • ไม่จำเป็นต้องสอบ IELTS แบบ UKVI และไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อเรียนหลักสูตรนี้
 • สามารถใช้ผลเพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยทั้งสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
 • เป็นหนึ่งในหลักสูตร Foundation เพียงไม่กี่ที่ ที่มหาวิทยาลัยระดับโลกอย่าง London School of Economics and Political Science หรือ LSE รับรองผล
 • เจ้าหน้าที่ของ WIN Education ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดหลักสูตร
 • รวมถึงขั้นตอนการทำ UCAS หรือ University application เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
Advanced Level Foundation

สามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง

นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตร Advanced Level Foundation จาก Kings Education ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราขอาณาจักรดังต่อไปนี้

และอีกมากมาย

และอีกมากมาย

และอีกมากมาย

Advanced Level Foundation เปิดสอนสาขาอะไรบ้างที่ประเทศไทย

Business, Finance, and Management Pathway

เมื่อจบหลักสูตร Advanced Level Foundation นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา

 • Management
 • Finance
 • Economics
 • International Business
 • Marketing
 • Physics

Humanities and Social Sciences Pathway

เมื่อจบหลักสูตร Advanced Level Foundation นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา

 • International Relations
 • Law
 • Logistics
 • Economics
 • Politics
 • Psychology

Mathematics, Technology and Science Pathway

เมื่อจบหลักสูตร Advanced Level Foundation นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา

 • Computer Science
 • Information Systems
 • Consumer Technology and
 • App Development
 • Computer Engineering
 • Physics

Admissions

รายละเอียดการ Admission

 • ระยะเวลาเรียน 3 เทอม
 • เปิดเรียนมกราคม 2567
 • ตารางเรียน จันทร์-ศุกร์ จำนวน 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  (จำนวนนักเรียน 8 – 15 คน ต่อชั้นเรียน)

ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • มัธยมศึกษาปีที่ 5-6
 • IGCSE
 • GED
 • AS/ A Level
 • or other international high school qualifications

ผลสอบภาษาอังกฤษ

IELTS 5.5 (5.0 in Reading and Writing) or equivalent

+ Academic Calendar

January 2024 – July 2024

+ เอกสารที่ใช้สมัครเรียน

 • สำเนาพาสปอต
 • สำเนาผลการเรียน (Transcript)
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ (IELTS, TOEFL หรือ Duolingo)

+ Tuition Fees

 • GBP 27,435
 • ทุนการศึกษา Thailand-based Schorlarship สูงสุด 50%

โปรโมชั่นคอร์ส Advanced Level Foundation

Advanced Level Foundation Application Form

ความคิดเห็นจากของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้

ประสบการณ์เรียน Advanced Level Foundation ในประเทศไทย ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยดังในอังกฤษ